Wickerman, von. J.R.

Het graf van JOHANNA ROSINA VON WICKERMAN te Peneleh.

Zij huwde Philip Andries Lisnet-zie onderaan de pagina.

Foto’s graven van Sam Urai Sam Urai op Fb groep Bangunan Kolonial Indonesia.

Moge zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven