Aceh – Oemar en Kroesen

Toen:

Toekoe Oemar en mijn oudoom resident C.A. Kroesen.

Heden:

Piratenzoon Oemar en ik.

Toekoe Oemar (Teuku Umar) en mijn oudoom C. A. Kroesen behoorden destijds mede tot de hoofdrolspelers in het drama van Aceh. Een politiek en militair en geldverslindend gebeuren, waarbij menig hoofd letterlijk en figuurlijk sneuvelde op het echte en politiek slagveld.

Foto onder Wikicommons:Toekoe Oemar.

Foto onder Wiki: Tjoet (Cut) Nya Dhien, Toekoe Oemar’s vrouw die de strijd voortzette na zijn dood. Zij was ook van adel.

Hoe het verder met hun beiden verging in het leven, is allemaal op het internet te vinden, derhalve ga ik er hier niet verder over uitweiden en ook niet over de Aceh oorlog(en).

Militaire en burgerlijke belangen in deze Acehoorlog (en eigenlijk niet alleen in deze oorlog maar zowel altijd tijdens het koloniale bewind) speelden een hoofdrol, maar bovenal werd het lokale bevolkings wel en wee, zo veel mogelijk ter zijde geschoven.

Sla de kranten in Delpher maar open, stel in de zoekmachine de woorden “toekoe oemar””  in en hele krantenpagina’s zullen de historie openbaren en als dat nog niet genoeg is, google er dan maar lustig op los.

Maar wat als je nu in Delpher in de zoekmachine instelt “toekoe oemar en kroesen”

Ja, dan wordt er wat meer duidelijker over het politieke gebeuren en als je goed leest, dan merk je dat er ten opzichte van het heden, totaal geen zier veranderd is: figuurlijk elkaars koppen snellen en de poten onder elkaars stoel doorzagen was ook in dat Aceh gebeuren schering en inslag.

Maar goed, als familielid van C. A Kroesen, voel ik me verplicht, om deze oudoom van me ook maar een plaatsje te gunnen op mijn site, want alle berichten bij elkaar genomen, waren er over het algemeen genomen veel lovende woorden over deze oudoom van me.

Voor meer details over bijvoorbeeld de moorden op controleur Senerpont Domis en adspirant controleur Von Lesschen te Banjarmasin tijdens zijn begin periode als Resident in dat gebied, zie de pagina Resident Cornelis Alexander Kroesen.

Daar gaat ie dan:

C.A. Kroesen (Cornelis Alexander) geboren op 28 aug 1854 op zee aan boord ZM Vesuvius, zoon van Luitenant Generaal Willem Egbert Kroesen en aangehuwde neef van mijn opa Julius Boers, gestorven op 56 jarige leeftijd op 17 februari 1911 te Den Haag en bijgezet in het familiegraf Oud Eijk en Duin.

Thuis natuurlijk met de paplepel ingegoten het gedonderjaag in de hogere militaire bestuurlijke kringen, omdat zijn pa een hoge legerpief was geweest, evenals zijn oom T.C.J. Kroesen en zijn opa Frans Kroesen en dat had natuurlijk gevolgen voor het verloop van zijn carriere en zijn inborst.

Cornelis koos voor het beroep van burgerbestuurder en begon zijn loopbaan als controleur te Zuid Oost Sumatra, ging daarna richting Aceh als BB (Ass.Res.) en zat midden in het politieke en oorlogspelletje aldaar.

Hij raakte zeer goed bevriend met Toekoe Oemar en dat werkte natuurlijk een beetje averechts bij sommige heren en tegenstanders daar in dat verre en zogeheten veilige Batavia. De media had afwisselend pro en contra artikelen.

Foto onder: Een stukje krantenknipsel inzake de begrafenisrede bij zijn verscheiden te Scheveningen.

De toestanden op oorlogs- en politiek gebied in dat Aceh land sloopten C.A. Kroesen lichamelijk behoorlijk en hij werd augustus 1895 getroffen door een hartaanval. Aansluitend wordt hem dan ook een groot verlof toegestaan door de GG en verblijft vanaf oktober 1895 circa 3 jaren in Nederland om te revalideren. Na revalidatie werd hem een iets rustiger baan aangeboden, doch op hetzelfde tijdstip van aanbieding, kwam te Batavia het bericht binnen, dat mijn opa Julius Boers het als Resident van Bandjermasin voor gezien hield en werd C.A. Kroesen deze functie zo’n beetje in zijn maag gesplitst.

Tijdens zijn bewind als Resident te Bandjermasin kreeg hij het onder andere aan de stok met zijn broer Frans en de KPM, die aldaar wat handelsbelangen hadden en Cornelis had meer oog voor de belangen van de lokale bevolking dan voor die van zijn broer Frans en die van de KPM.

Op 31 maart 1903  wordt hij aangesteld als gouverneur van Celebes (tot en met 1906) en krijgt het daar ook alweer snel aan de stok met de legerleiding Luitenant Kolonel Hering, die gedwongen pensioen kreeg toebedeeld van de militaire staf te Batavia.

Foto onder:

Na een paar jaren hield Cornelis het voor gezien in de tropen en het gekonkel en ging zelf met pensioen, doch genoot niet lang van zijn rust, want hij stierf (waarschijnlijk toch wel weer aan een hartaanval) op 17 februari 1911 te Den Haag.

Cornelis was gehuwd met Augusta Maria Helena van Heemskerck en kreeg uit dit huwelijk 2 dochters: Alexandra Augusta Jacoba en Frederika Mathilda Cornelia. Ik vermoed dat hij deze laatste had vernoemd naar zijn halfzuster Frederika Mathilde Cornelia geboren uit de verbintenis van zijn vader Willem Egbert met een onbekende inheemse, afkomstig uit Tapanuli/Sibolga. Deze halfzuster was gehuwd met Adriaan Wilhelm Nolthenius.

Zijn vader Willem Egbert Kroesen was officiëel gehuwd met Maria Sara Tromp en uit dit huwelijk zijn de overige broers en zusters van Cornelis Alexander voortgesproten.

Cornelis Alexander Kroesen kreeg in het begin van zijn loopbaan al de bijnaam van: De Paus van Bindjei, (Sumatra) omdat hij daar toen al veel voor de lokale bevolking opkwam en eigenzinnig zijn zin doordreef ook naar meerderen toe. Men schreef dat hij een eenling was, weinig vrienden had maar wel rechtvaardig bestuurde.

Dat bovenstaande was dus het TOEN.

En nu een kort stukje over het HEDEN, een stukje vervolg op het TOEN, doch helaas niet zo spectaculair, maar wel hilarisch en zo tekenend hoe het verval aan de gang ging, nog steeds gaat en waarschijnlijk zo zal blijven gaan in een neerdalende lijn..

Tot voor kort woonde ik vredig en gezapig in een doodgewone standaard “volksbuurt” waar – zoals gebruikelijk – men naast en met elkaar leefde en over de dagelijkse gang van zaken zat te ngobrol (OH -en). Helaas, door “gedwongen” omstandigheden opgelegd door “Het Systeem” van Big Brother ergens daar in die obscure kamertjes van de politiek, is deze buurt omgetoverd tot een voorbeeld van verpaupering en verloedering en dat slechts in een tijdsbestek van hooguit twee jaartjes.

En elke verantwoordelijke stond erbij, keek ernaar, draaide zich om en dacht: “Het zal mij een worst wezen, want ik woon daar niet.”….. De woningbouwvereniging, Vluchtelingewerk, het gezag, zij keken hoe breed de rug van hun medeverantwoordelijke was en verscholen zich er al snel achter.

In navolging van mijn oudoom Cornelis wilde ik natuurlijk ook niet achterblijven om de geschiedenisboeken te halen en exact een eeuw (honderd jaren !!!) na de dood van Cornelis, kreeg ik het voor elkaar om een buurman in mijn schoot geworpen te krijgen en deze buurman heet natuurlijk ook OEMAR.

Helaas is deze Oemar buurman van mij niet van hele hoge komaf als de Teuku Oemar waar mijn achterneef Cornelis Alexander Kroesen mee te maken had.

Neen, mijn Oemar stamt af van één of ander Piet Piraat Figuur uit een Afrikaans land grenzend aan een oceaan en gedraagt zich daar dan ook naar… Tja, dus hiermede stranden dan mijn pogingen om in navolging van mijn achterneef nobele daden in de historie te kunnen deponeren. Mijn Oemar mag zich ook zeker niet de titel aanmeten van Teuku, maar ik ben hem welgezind en heb hem wel een titel gegeven, namelijk KUTU (=luis). En op zondag krijgt ie een extra 2de titel, namelijk BUSUK.(=slecht/rot). En op feestdagen noem ik hem Kutu Busuk of te wel smerige luis.

In plaats van vriendjes te zijn met Oemar, zoals mijn achterneef vroeger was met de nobele Oemar, sta ik nu op voet van oorlog met Oemar, zoon van Piet Piraat Figuur en wijk ik daarmee dus af van het door mij gestelde doel.

Deze Oemar schijnt in elk geval ook niet de intelligente gaven te hebben, die zijn beroemde naamgenoot destijds had.

Neen, deze Oemar overtreft (in domheid) zelfs menig kandidaat voor de Prijs der Unieke Wetenschappen, want deze Oemar heeft bijvoorbeeld een nieuwe stelling uitgevonden: Het wassen van ramen kan namelijk op een veel goedkopere en doeltreffende manier.

Te weten: Oemar wast zijn ramen ZONDER gebruik van water, spons en zeem. Oemar WIST met een versleten wisser slechts één keer per anderhalf jaar zijn ramen (en alleen aan de buitenkant). Dat scheelt slijtage van het glas, dat scheelt kosten van water, kosten van aankoop van een spons en een zeem. Ik heb het maar niet geprobeerd om vriend Oemar erop te wijzen dat zijn stelling een ietwat krom door de bocht is, want vriend Oemar spreekt helaas geen gangbare Nederlandse burgertaal. (De andere buren en ik hebben ons het schampes gelachen toen wij vriend Oemar bezig zagen en Oemar zat nog dagen lang te piekeren waarom wij ineens zo spontaan aan het gieren waren.)

Vriend Oemar is ook genomineerd voor de prijs van goedkoopste huizenbouwer, want vriend Oemar vindt het gebruik van een deur onnodig. Vriend Oemar gebruikt gewoon het raam om naar buiten en weer terug naar binnen te stappen. Kijk, dat scheelt toch ook weer in bouwkosten van een deur, verdedigde hij zijn stelling tegenover de Commissie van Inventieve Bouwondernemers, die zich daarna een week lang een bult lachten en er zelfs ééntje met spoed naar de Lach Ontwennings Afdeling van het lokale ziekenhuis gebracht moest worden…..

Oh ja, nog wat: vriend Oemar nomineert zich zelf ook voor de prijs van “Hoe verbruik ik minder gordijn attributen”,  zoals gordijnrollers en gordijnhaken, want vriend Oemar hangt de gordijnen gewoon ondersteboven op met een paar spelden aan de rails en wil hij wat naar buiten kijken, dan maakt ie gewoon een speld los en hangt het vod dus op half zeven en kan hij kijken, simpel toch.

Ja ja, vriend Oemar zal het ver schoppen in de wereld en niet enkel door zijn schrandere ideeën en gebruiken, maar t.z.t. waarschijnlijk mede geholpen door een paar schoppen onder zijn piraten achterste. Van wie hij die krijgt, is nog onbekend op dit moment, maar verbaas je niet als je op een goeie heldere dag een vliegend voorwerp door de lucht ziet dwarrelen richting…….piraterij gebieden…..

Dus bij deze laat ik maar mijn ideeën varen om in de voetsporen van mijn voorouders en dergelijke te treden.

Nobele en beroemde Teuku Oemar, het zij mij vergeven, dat ik uw mindere naamgenoot op een zelfde pagina plaats, maar ik kon het niet laten vanwege het schril contrast.

U bent halus (fijnbesnaard) en uw naamgenoot van deze tijd en die naast me woont, is kasar (grof van manieren/onbeschoft).

U vocht en gaf uw leven voor uw rechten en doelstellingen; uw naamgenoot hoeft er niets voor te doen als enkel het handje op te houden en zelfs dat is hem soms teveel.

U had geen wasmachine ter beschikking, doch had het besef om uzelf en uw kleding te wassen. Uw onwaardige naamgenoot heeft zijn handje opgehouden bij de sociale instellingen en kreeg wasapparatuur, doch dat ding staat na 1,5 jaar nog steeds in het plastic en…… zijn was heb ik nog nooit te drogen zien hangen en…. hij riekt….

U heeft, uit hoofde van uw gevoerde gevechten dikwijls genoegen moeten nemen met een miserabele slaapgelegenheid; hoogstwaarschijnlijk heeft uw mindere naamgenoot hier ooit iets over gelezen of vernomen, want hij trad in uw voetsporen en slaapt sindsdien op een matje op de grond…… omdat hij zijn dure matras (ook gekregen van een sociale instelling) heeft verkocht.

U stond altijd vroeg op om uw taken te volbrengen en uw naamgenoot permitteert het zich om tot een uur of één ’s middags in zijn stinknest te bakken en het dan pas te verlaten en als het héél mooi weer is, dan hangt ie zijn slaapzak netjes aan………. een hoek van zijn huiskamerraam in de zon te drogen, tot zeer groot ongenoegen natuurlijk van de overburen, die dan de hele dag tegen zo’n lorrenlap aan zitten te koekeloeren….. Het antwoord van de verantwoordelijke instanties “Houd uw stad schoon” en Hou rekening met uw buren” luidde: We zijn in democratisch Nederland en een ieder mag op zijn eigen “gebied” doen en laten wat ie wilt, zolang diegene maar geen gevaar vormt voor de maatschappij….. Een uitspraak gedaan door een rechterlijke macht, of je het wilt geloven of niet. Leuk toch zo’n democratisch multiculti gedoe met status plaksels op de binnenkomers…..

U kende uw plichten; uw naamgenoot’s begeleiders van Vluchtelingenwerk ter plaaste waar ik me gevestigd heb, kunnen het woord plicht nog niet eens spellen, laat staan de betekenis ervan weten en dus laten ze uw naamgenoot maar aanmodderen in deze huidige, geciviliseerde moderne en af en toe een likmevessie en geldverslindende van en aan alles en nog wat behalve het juiste, maatschappij. (?????) … Dat noemt zich bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk; nou ze zijn weggevlucht van het werk zal men bedoelen….

Hohoho, begrijp me niet verkeerd: Ik bedoel dus pertinent NIET de gehele organisatie, maar in elk geval dat deel van de organisatie, dat in mijn woonplaats één en ander naar behoren dient uit te voeren en het dus nalaat….

Vluchtelingenhulp betrapt:

In hun agenda en urenverantwoording wordt er geschreven van 10:00 tot 11:00 op bezoek om één en ander te bespreken en door te nemen, maar doel deed de deur niet open, want was niet thuis… ….

Fout:

Bemerkt door deze spion die dit schrijft: Van 10:00 tot 10:20 buiten staan OH-‘en en sigaretje roken op hoekje van de straat, toen aanbellen één keer en deur werd niet opengedaan wegens diepinslaap zijnde hardhorendheid en toen maar snel op fietsie gestapt en wegwezen…. Volgende patient…. Oh, wacht ’s even, het is bijna lunch….Nah, vanmiddag dan maar verder….met de andere statusjongetjes en meisjes….

Ja ja, ’t is me allemaal wat…. Oh Nederland, je ligt in de shit met je vette gat….en zoals het er tegenwoordig aan toe gaat, zal je je vette gat nooit meer uit de shit krijgen.

Oh Nederland, op papier klopt alles vrij aardig, doch praktijksgewijs ben je de status van multiculti land niet waardig.

Iemand schreef me het volgende: Alles wat andere landen uitkotsen, wordt in de Europese (onder andere Nederlandse) kwispedoor gedenderd en dat ding raakt zo overvol, dat de inhoud op de vloer druipt.

Ik werd eens uitgenodigd om een vergadering bij te wonen inzake de Burgerplichten van nieuw ingezetenen annex buurman Oemar, waarbij tevens waren uitgenodigd:

– Vluchtelingenwerk

– Verhuurder van het door Oemar bewoonde pand

– Tolk, aangezien Oemar geen Nederlands kent (letterlijk alleen dit Nederlandse zinnetje machtig is “Alles Hghoet?”)

– De politie (omdat Oemar wel eens zeer luidrichtig met zijn vrienden de bladeren drugs (QAT) gebruikt.

Wie waren werkelijk aanwezig? Ondergetekende, een vertegenwoordiger van de verhuurder van het pand die met tegenzin de vergadering leidde, een afgevaardigde van Vluchtelingenwerk die duidelijk er ook geen zin in had en verder niemand en uiteraard Oemar zelve, die totaal onkundig was van het feit, dat het hele gebeuren om hem draaide, want hij verstond er geen biet van.

Na circa 10 minuten heb ik mijn achterste opgetild, jas aangetrokken en richting deur gelopen, aangezien ik de hele treurige wantoestand van vergaderen niet meer kon aanhoren en ging het dagelijkse leven daarna op dezelfde oude voet verder en geen der aanwezigen successen had geboekt. Ik kreeg later een verslag: 6 regeltjes slechts en waarvan 5 nonsens. IK heb het ingelijst en boven mijn wc-pot gehangen, dus precies op de juiste plaats waar dergelijke shitzooi hoort te zijn.

Ik heb later nog geïnformeerd bij de oude buurt hoe het er verder aan toe gaat met de avonturen van onze geïmporteerde nieuwe Nederlanders en zag tot mijn niet al te grote verwondering, dat er meerdere woningen nu leeg stonden, verlaten door de ex-bewoners die het ook niet meer aan konden en zagen hoe de buurt in zulk een snelle tijd verpauperde.

En een elke verantwoordelijke instantie zong het liedje: Ik stond erbij en keek ernaar…..Zag twee beren broodjes smeren….

Neen, dan de tijd dat wij Indischen hier in Nederland werden ontvangen: Opgeheven vingertjes links, rechts, voor, achter en boven ons. “Denk erom!!! Je bent in Nederland !!! Gedraag je!!!! Assimileer !!! Integreer !!!”

En wij Indischen??? Wij luisterden gehoorzaam en deden wat er werd gevraagd en werden beste brave gebruinde voorbeeldige Nederlanders. Amien.

Ach ja, het zij me vergeven als ik wat zwartgallig schrijf, maar het is de waarheid…… en ik betaal er aan mee via mijn aanslagen Blauwe Brieven Zooi.

Terug naar boven