Amir Johannes – Anekdotes

Anekdotes uit het handelsleven van oudoom Amir Johannes Amirkhan, de jongere broer van mijn over overgrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan.

De scans hierboven zijn afkomstig van de Qatar Digital Library / British Archives; hieronder heb ik de scans in detail uitvergroot en het betreft het volgende:

Het scheen dat oudoom Amir Johannes Amirkhan ( = jongere broer van over over grootvader Joseph Johannes) op een gegeven moment zonder cash zat en een partij suiker in het vizier had om te verhandelen. Daartoe benaderde hij de heer P.A. Malcolm en sloot bij hem een soort lening + rente af met als doel, om via deze lening de suiker te kopen te Bushire en via Shiraz naar Isfahan te vervoeren richting opslag/huis van oudoom Amir. De heer P.A. Malcolm zou dit hele gebeuren regelen: aankoop, vervoer en aflevering inclusief het betalen van de partij uit de lening en het verstrekken van de lening.

Goed, zo gezegd, zo gedaan en de partij suiker kwam aan te Isfahan en oudoom Amir telde alles na en kwam een behoorlijk aantal balen te kort. Kortom, zoals gebruikelijk werd er overleg gepleegd en het resulteerde hierin, dat oudoom Amir weigerde alles te betalen.

De heer Malcolm stapte naar de rechtbank en oudoom werd veroordeeld tot betalen, doch oudoom was stijfkoppig en weigerde nog steeds te betalen.

Ten einde raad stapte de heer Malcom naar de Resident van Bushire, zijnde Captain Arnold B. Kemball en verzocht deze laatstgenoemde tot het nemen van maatregelen.

Captain Kemball echter weigerde in deze kwestie medewerking te verlenen en beriep zich op het feit, dat deze kwestie een privé zaak was tussen de heer Malcom en oudoom Amir en dat de Britse regering hierin geen zeggenschap had. Hij schreef het nog op een nette toon, want niet voor niets was er Captain aan het roer aldaar…. militair, rebellen, schietpartijen over en weer, Turken, Russen, Engelsen aldaar in de buurt, kortom een beertje erg onrustig gebied en de captain zou zich dan moeten bezighouden met wat privé zaakjes???

Hoe de kwestie verder is afgelopen is mij onbekend, maar het zal wel – vermoed ik – ten nadele van de heer Malcolm geweest zijn, aangezien er destijds nog geen deurwaarders kantoren waren en incasso bureaus voorzien van knokploegen en andere stevige jongens.

Maar niet getreurd, want de heer Malcolm was………… familie. Een zijner kinderen huwde met één der kinderen Gaspar en Gaspar was weer familie van Amirkhan, dus de tranen zullen niet groot geweest zijn en men zal toch wel genoeglijk samen in ene kroeg een borreltje genomen hebben waarschijnlijk op rekening van oudoom Amirkhan als een soort rente… 🙂

———————————————-

Tja de volgende anekdote dan maar en wederom waren het dezelfde hoofdrol spelers en was het thema wederom “Geld”. Maar dit keer was er sprake van een extra hoofdrol speler, n.l. familie van Amir Johannes Amirkhan en die heette Eleazar Gregory Gaspar.

Waar het precies om ging, kan de lezer/-es zelf wel uit de briefwisseling uitmaken (neem ik aan.) Kortom: Er was geld beschikbaar gekomen uit een nalatenschap en er stond een openstaande schuld en de rechthebbende kon het bij ’s Lands schatkist ophalen waar het ter beschikking lag. En oudoom Amir was er in gemoeid omdat er familie bij betrokken was.

Hieronder in het kort de familie betrekkingen:

Eleazar Gregory Gaspar ( in de briefwisseling aangeduid als E.G. Gaspar) werd te Nor Jugha geboren op 16 april 1807 en stierf 26 juli 1857 te Nor Jugha.

Hij huwde 1) met ???? en hieruit vloeide voort o.a. een zoon Gregory Eleazar Gasper, geboren 15 april 1830 Nor Jugha en overleden Soekaboemi 23 sept 1895.

Hij huwde 2) Moerassa Joseph Petrus (deze stam was al familie van de Johannes Amirkhan stam) en hieruit kinderen. Moerassa was een dochter van Joseph Petrtus die met een jongere zus van mijn over-overgrootvader Joseph Johannes huwde en zij heette Varvara (=Barbara).

Zoon Gregory huwde met Mariamjan Barsigh Johannes (1831 -1918) en hieruit 8 kinderen. (Christina Paulina, Catharine Kitty, Eleazar, Elizabeth, Johannes, Tigranes, Arshak en Mary).

Hieronder scans van de briefwisselingen en een foto van Eleazar Gregory Gaspar.

Het antwoord van oudoom Amir gericht aan de Resident van Bushire Captain Arnold Kemball en daaronder de korte vertaling in het Engels.

 

 

 

En als scheidsrechter in de financiële en familie perikelen trad op de Resident van de Perzische Golf gezeteld te Bushire de heer Captain Arnold Burrowes Kemball, waarvan hieronder zijn afbeelding. Liz Chater van Chater Genealogy.com deelde mij recentelijk begin januari 2019, dat Kemball (geboren te India) een Armeense grootmoeder had. Zij deelde mij echter niet mede wie de overgrootmoeder was omdat zij al jaren bezig was met een artikel over de achtergond van Kemball en derhalve het nog niet openbaarde.

Terug naar boven