Amir Johannes – Nahapiet

Het vervolg van de pagina

AMIR HOVHANES AMIRKHAN. Deel 3.

En ook hier gelden de regels zoals bij de vorige pagina’s wat betreft het ongevraagd dupliceren van foto’s en/of informatie.

Op deze pagina enkele feiten over nazaten en aanverwanten van deze tak van de familie Amirkhan, die banden hadden met voormalig Nederland Indië.

Over-over-opa Joseph’s broertje Amir had een oudste dochter geheten:

Mariana Amirkhan geheten, maar genoemd Peri / Perri / Peiri (zoals deze naam vaak in de almanakken voor komt).

Mariana was bij mijn weten de enige uit de familie die op vrij brute wijze door ellende werd getroffen in haar leven, daar waar de overige familieleden het toch wel redelijk financiëel  en privé voor elkaar hadden.

ariana huwde op jonge leeftijd met de koopman Gerigor (Gregory) Nahapetian en dit heerschap was niet bepaald een “beleefd en galant personage” want op vrij jonge leeftijd nog liet hij haar in de steek, stapte op één of andere boot richting Java, zetelde zich daar te Java prinsheerlijk in één of ander groot huis te Batavia, deed wat zaken met een andere aldaar reeds gevestigde Armeense zakenman genaamd ZAKARA, waar hij in de jaren 1847/1850 een commissionairshuis samen mee oprichtte,  nam een lokale schoonheid in dienst om het bed met hem te delen en zijn potje sayur lodeh te koken en kreeg bij deze vrouw 3 nazaten… onderwijl helemaal vergetend, dat Mariana in Nieuw Julfa geduldig zat te wachten, zonder enige bron van inkomsten. Want vriend Gerigor stuurde geen een rooie rotcent op naar haar.(Waarschijnlijk zal vader Amir haar wel gesteund hebben.)

Bij het lezen van het bovenstaande dient de lezer in het achterhoofd te houden, dat in die dagen (en eigenlijk in veel landen nog steeds) de vrouw geen ene “malle moer” – maar helaas slechts een functie had als “moer” – te vertellen had en de man een ander woord was voor “de baas”.

Kortom, wanneer precies weet ik niet, liet vriend Gerigor zijn vrouw Mariana uit Julfa overkomen, want vriend Gerigor kwam in “problemen” met de regering ( ik vermoed wegens een vestigingsvergunning of registratie van gezinsleden of zoiets) en trachtte de regering ervan te overtuigen, dat zijn 3 buitenechtelijke kinderen bij Mariana verwekt waren. Waarschijnlijk was het dit heerschap gelukt om de zaak te beduvelen en kort daarna mocht Mariana weer haar koffers pakken en een enkele reis Julfa ondernemen, waar zij de rest van haar leven als “weduwe” door het leven ging. Zij hertrouwde niet en stierf in armoede, enkel gesteund door de familie, alhoewel vriend Gerigor een aardige bankrekening had bij de toenmalige ING, ABN of RABO of zoiets. Mariana zelf bleef kinderloos.

 

Naar aanleiding van dit korte stukje over Mariana en echtgenoot Gerigor, dook ik in kranten en almanakken en vond de volgende gegevens:

In de RA 1845 verschijnt voor het eerst de naam van GREGORIJ NAHAPIT te Batavia en dat gaat zo door t/m de RA 1860. In de RA 1863 komt er een tweede naam E.M. Nahapit bij, ook in de RA 1864.

In de RA 1864 verschijnen dan de volgende namen: Gregorij, Eleazar, Galistan, Moses, Simon Seth en E.M. Nahapit. Echter volgens een passagierslijst 1865 kwamen te Semarang aan vanuit Batavia de heren Simon Seth Nahapit en Galistan Moses Nahapit. E.M. koopt op 8 maart 1865 te Molenvliet het huis van voormalig eigenaar F.D. Schulz op; een huis compleet voorzien van alle toeters en bellen die destijds gangbaar waren, dus paardenstal, bijgebouwen, grote tuin, grote gudang , bedienden verblijven, noem maar op. E.M. telde 10.000, — guldens neer k.k. en vulde het huis met mooi teakhouten meubelen natuurlijk.

 

Gregorij Nahapit stierf op 1-3-1885 te Batavia en werd op Tanah Abang Batavia begraven. Zijn exacte geboortedatum is mij onbekend. Volgens de overlijdens advertentie was hij circa 70 jaar oud en zal dus ergens in 1814/1815 geboren zijn te Julfa.

Hieronder de overlijdens advertentie van Gregorij Nahapiet.

Als ik dus de bovenstaande advertentie bekijk, dan zouden de 3 zonen dus geweest kunnen zijn:

  1. J. Gregorij Nahapiet,
  2. M.Gregorij Nahapiet (Moses die gehuwd was met Henriette Martherus)
  3. A. Gregorij Nahapiet.
E.M. Nahapiet zal dus een neef geweest zijn en evenzo M.A. Nahapiet. (Deze laatste huwde te Soerabaia op 14 maart 1888 met C.L.A. Perret. Celina Leonie Augusta Perret stierf te Malang in de leeftijd van 55 jaar op 20 juli 1920. Zij zal dus geboren zijn in 1865).
Neef E.M. Nahapiet was gehuwd met A.E. Thaddeus en zij was afkomstig uit de Armeense bevolking van Calcutta.
Ik vraag me af of de drie zonen het ooit geweten hebben, dat hun vader gehuwd was en zijn vrouw Mariana als oud vuil achterliet te Nieuw Julfa en dat hij zelfs het lef had gehad om de 3 zonen aan haar toe te wijzen als hun natuurlijke moeder zijnde. (Althans volgens het manuscript uit 1921 van Avetic Hovhanes Amirkhan.

 

Moses Gregorij Nahapit (één der genoemden in de almanakken) werd geboren te Batavia op 20 dec 1856 en stierf op 3-9-1924. Moses huwde met Henriette Martherus, geboren 29-4-1861 en gestorven 7 mei 1917 te Batavia; ook zij liggen te Tanah Abang (tegenwoordig Taman Prasasti Museum – zie foto graf onderan de pagina). Uit onderstaande advertentie kan men dan de nazaten van Moses Nahapiet bezien.

S. Nahapiet – Benjamins was SABINE CONSTANCE BENJAMINS en stierf op 13 aug 1927 in de leeftijd van 34 jaar te Pekalongan. Haar echtgenoot F.A. Gregorij Nahapiet en zij hadden geen kinderen. (Zij huwden in 1914)

Ik ga hier niet verder in op de familie Nahapiet, aangezien deze pagina bestemd is voor Mariana Nahapiet geboren Amirkhan, een familielid, die niet netjes behandeld werd door haar echtgenoot Gerigor Nahapetian = Gregorij Nahapiet.

En daarom: Voor tante Mariana en moge zij haar genoegdoening en vrede hebben onder de hoede van haar Heer.

 

Hieronder het graf van Gregory Nahapiet en schoondochter Henriette Martherus.

Terug naar boven