Arakiel Chetter Vardon

De grootwild jager ARAKIEL CHETTER VARDON.

(De voornaam Chetter wordt ook geschreven als Chayter of Chiter) afhankelijk van het improvisatie vermogen van de registratie BS ambternaar of hij wel of niet zijn bril en hoorapparaat gebruikte)

Alle (behalve waar anders vermeld) hieronder getoonde foto’s zijn afkomstig uit de Moesson, welke de foto’s op haar beurt weer kreeg van Jack Vardon zijn zoon.

Arakiel Chetter Vardon

Arakiel werd geboren in 1880 te New Julfa/Nor Jugha Isfahan Perzie in 1880, begon een avontuurljk leven en belandde uiteindelijk in voormalig Nederlands Indië te Bali, alwaar hij een klapper plantage te Sedang had. (Berichtgeving Moesson Online en diverse kranten berichten Delpher.nl.)

Echter, napluizingen in diverse bronnen (Delpher en de RA’s) leverde ook het feit op, dat hij een toko had te Soeabaja destijds gelegen aan het Bultzinglöwenplein ( ook genoemd Aloen Aloen Tjontong).

Het kan ook niet missen, dat men er wat bij moet verdienen, want als je moet wachten totdat de klappers plukrijp zijn, dan zal je toch wel enkele maanden droog brood moeten eten, als je tenminste geen andere bron van inkomsten zou hebben.

Volgens bron Moesson Online had Arakiel een relatie met een lokale Balinese vrouw waaruit voortkwam tenminste een zoon genaamd Jack Vardon, later een zeer gezien gast en medewerker op pasar malams en dergelijke.

Arakiel moet gestorven zijn in 1947. Mij is onbekend waar en waar hij te ruste ligt.

De dorpen nabij de klapperplantage werden veelvuldig geplaagd door tijgers die op jacht naar prooi gingen en het vee van de dorpelingen het moesten ontgelden en als redder in de nood Arakiel ten tonele kwam met zijn jachtgeweer, waarvan hieronder enkele beelden.

Wellicht in de tijden van heden ten dage afwschuw opwekkend bij diverse dietenliefhebbers, doch bezie het ook van de andere kant: zoals het er toen ging in het leven:  dorpelingen, zo arm als de neten en afhankelijk waren van hun vee en derhalve de hulp inriepen van jagers.

In de Moesson Online kan men de jachtverhalen lezen. Typ in zoeken de naam Vardon in.

Ook in Delpher zijn kranten bercihten te vinden over de jachtverhalen van Arakiel Vardon.

Arakiel met zijn jachtploeg in het provisorisch kampement, in voorbereiding op de jacht op rovende tijgers.

 

Arakiel poserend bij zijn prooien. Ook werd zijn hulp ingeroepen om een mensen etende krokodil te doden, waarvan akte hieronder.

Hieronder zoon Jack Vardon tijdens een voorstelling op een pasar malam.

 

In Soerabaja – zoals gebruikelijk vanwege de bruisende handelsaktiviteiten en aanwezigheid van een haven – waren meerdere leden van de families Vardon (Wardon) / Vardanian aanwezig, doch het is niet de bedoeling dat ik hier de genealogie uit de doeken doe.

In elk geval was Reverend/priester van de Armeense goegemeente een heer V.S. Vardon, woonachtig te Batavia gedurende de jaren 1899-1904 keerde terug naar New Julfa (zijn geboorteplaats nabij Isfahan Perzie) en kwam weer in Indië in 1926 te Batavia en in 1930 tot/met 1936 te Soerabaja.In 1936 vertrok hij voorgoed huiswaarts naar New Julfa omdat hij pensioengerechgigd was en 40 jaren van zijn leven als Priester had gewerkt.

In elk geval gebeurde ook het volgende voorval – zie scan krantenbericht hieronder.

 

Het krantenbericht zegt: ” die grotendeels van de jacht leefde…” Niet waar, de jacht werd als “pleziertje beschouwd.”

 

Ter extra info wat betreft de familienaam Vardon:

In Soerabaja was ook gevestigd het wagen verhuurberdijf van de heer Malcolm Joseph Vardon en gehuwd met Anne Amelia Manuel (dochter van Christiaan Frederik Manuel en Anne Marie Lagendijk) en dit bedrijf was gevestigd aan Kalianjar. Het pand zelf bestaat nog, echter natuurijk een beetje verbouwd en gerenoveerd en de grote tuin waar destijds de stallen waren en opslag is ook volgebouwd.

Terug naar boven