Archipel oorlogen

OORLOGEN IN DE ARCHIPEL.

De navolgende pagina’s zijn ooit al eens elders door mij geplaatst. Klik eventueel hier.

Bronnen vermeld ik alvast in het voorwoord, alhoewel die ook betrekking hebben op de volgende subpagina’s van dit artikel:

Waanders en Tropenmuseum.
G.B. Hooyer – De krijgsgeschiedenis van Nederland 1811-1894 in drie delen.
P.J.F. Louw en E.S. de Clerck – De Java oorlog 1825-1830 in 6 delen.
H.L. Zwitser en C.A. Heshusius – Het Koninklijk Nederlandse-Indische Leger 1830-1950.
Gemeente Museum Arnhem, KIT Amsterdam, LMD Delft, MMR Rotterdam, RMA Amsterdam
.

Voorwoord:
Evenals voorgaande artikelen in deze “sfeer/historie” door mij hier neergeplaatst, is het slechts de bedoeling geweest, om het lezerspubliek, enkel te “bedienen/voorzien” van feiten en wetenswaardigheden, zoals deze reeds te boek staan in de geschriften e.d., maar misschien al weer vergeten zijn of zelfs misschien tot nog toe onbekend waren.

Hoofdzakelijk was (en is) het mijn doel geweest, om via deze centralisatie van deze feiten en wetenswaardigheden uit de Nederlandse, Indonesische en Indo historie, wat makkelijker bereikbaar te maken voor geïnteresseerden en eventuele kennisgaarders en natuurlijk ook voor de bestaande jongere en komende generaties. Hopelijk zal men door deze opsommingen hier, dan diepgaander (elders of via andere bronnen) in de materie kunnen duiken, teneinde vooral niet te vergeten wat is geweest.

Ik sprak ooit iemand, die meende dat in de historie terugkijken niet goed is, maar dat je vooruit moet blikken. Ik was het slechts ten dele eens met hem, want door achterom te kijken leer je het heden te begrijpen en ontvankelijk te zijn voor de toekomst, hoe anders en modern(er) dit heden en toekomst ook moge zijn/worden.

Vanuit de historie begrijp ik waarom sommige gebeurtenissen zijn ontstaan en nog bestaan, zoals bijvoorbeeld het “Indo-zijn”. “Hoort, zeg het voort”, tegen de nieuwe generaties Indo’s, Nederlanders en Indonesiërs.

Al die zeevaarten, ontdekkingsreizen, plunderingen, roof- en moordpartijen, slavenhouderijen, vermengingen van rassen en volkeren, arroganties en onderdanigheden, boekhouders en fiscalen, rechters en jaksa’s, raksasa’s en legenden, guna guna en het Gereformeerd zijn en de Islam, de wereldoorlogen, de bezettingen van Nederland bijv. door Spanje en Duitsland en de bezetting van Indonesië en andere Aziatische landen door andere volkeren en noem maar op weet ik veel wat nog meer uit de afgelopen eeuwen, dat alles heeft er toe bij gedragen, dat ik dit heb mogen lezen en er kennis van heb gekregen en besta. En nu komt toch een klein beetje van mijn Indonesiche voorouders om de hoek kijken bij me, namelijk: mijn besef dat ik als menspersoon slechts een deel ben van het universum.

Natuurlijk is het slechts mijn mening en ik pretendeer totaal niet een Indo-guru of iets dergelijks te zijn. Dit is slechts mijn manier van datgene wat ik weet en waarom ik ben wie ik ben, door te geven aan bijvoorbeeld mijn nazaten.

Alvast dank bij voorbaat voor de aandacht en aanvullingen en correcties.

Dank ook allen die op het internet feiten en wetenswaardigheden geplaatst hebben, waar ik uit kon putten.
Dank aan alle auteurs, geschiedkundigen, musea, instituten e.d., die dit alles mogelijk maken (maakten.)….Amien.

Opgedragen aan een vertrokken (internet-)vriend, die op zijn manier zijn kennis over het Indo-zijn en zijn Indo-genen heeft trachten door te geven aan volgende generaties en ik hoop dat ik jou hiermede heb kunnen steunen en mijn afscheidswoorden aan jou waar heb kunnen maken, want dat had ik je beloofd. Je stond over mijn schouders mee te lezen en te typen, dat wist ik en daarom mijn dank voor je inspiraties. Eeuwige vrede Ronald, Eeuwige Indo die je was in hart en nieren.

Foto: Beeldbank Defensie NIMH – NIL in circa 1910 met de veldkeuken op de voorgrond.

Ga verder naar de submenu’s links, aub.

Terug naar boven