Banjarmassin – Van Dorp

Het boek Bandjermassin uitgegeven door uitgeverij van Dorp in 1861 in verband met een liefdadigheidsdoel.

Helaas vermeldt het boek niet, welke liefdadigheid beoogt werd. Ik heb slechts een krantenartikel kunnen vinden uit 1853 met betrekking tot van Dorp uitgeverij en liefdadigheid, maar dat was een boekje uitgegeven t.b.v. weduwen en wezen te Indië. Maar de prenten uit dit hieronder genoemde boek hebben betrekking op het KNIL, dus hoogstwaarschijnlijk zal het goede doel ook de weduwen en wezen geweest zijn.

 

Hieronder de scans uit dit boek. Ten behoeve van de nieuwsgierige luiaards die geen zin hebben om de plaatsen op te zoeken heb ik maar een kaart gefabriceerd met de meest voorkomende plaatsen die het boek noemt. Linksonder de “grote” steden Banjarmasin en Martapura, zodat men enigszins een idee heeft hoe groot het areaal was onder de hoede van het Ned. Indisch Leger en ga er maar niet van uit dat alom snelwegen zoals A15 en A16 en A2 aanwezig waren.

Het boek is gedrukt in 1861, maar ik vermoed dat de prenten van oudere datum zijn. Mijn opa Julius was in 1894 benoemd tot Resident van Banjarmasin en slechts een jaar of 30 scheiden zijn verblijf in die jaren eind 1890 met de tijden van de prenten uit het boek. Trouwens eind jaren 1890 was het buiten de stadsgrenzen van Banjarmasin en Martapura nog net zo’n gribeszooitje. Mijn petje af voor al die reizigers – uit hoofde van welk opdracht of doel dan ook, militair or civiel – zij die gribeszooi moesten doorkruisen.

 

AMAWANG, op de kaart helemaal rechtsboven
RELANGO, geheel westelijk van Banjarmasin op de kaart
De kraton van Martapura en de Tamboer (= kleine rondom verdedigbare nederzetting/fort/versterking van het leger)
De woning van het versterkte Residentiehuis van Martapura. Wat een verschil met de latere woning waar mijn opa als Ass.Res. Martapura enkele jaren verbleef. Zie de pagina Banjermassin-Martapura.  Er zitten slechts 30 jaren tussen deze afbeeldingen….. 30 jaren !!!!
De passeerbaan van Martapura. Passeerbaan was destijds de A16.
Martaraman. Op de kaart heb ik het niet kunnen vinden. Waarschijnlijk is de tamboer/doesoen opgeheven.
Pengaron (Onder Tambarangan op de kaart)
De gunung Madang

Hieronder MOENING. Destijds een belangrijke tussenstop voor het leger in de krijgstochten tegen de opstandelingen/bendes/rebellen of hoe zij ook werden betiteld.

MOENING. Destijds een belangrijke tussenstop voor het leger in de krijgstochten tegen de opstandelingen/bendes/rebellen of hoe zij ook werden betiteld.
Plagari (Phlagarie). Op de kaart helemaal links naar boven toe.
Sampit (links op de kaart). Destijds ook belangrijk voor het NIL.
Tambaranang. Ook belangrijk geweest voor het NIL.
Een bivak (niet van het leger) te Banjarmasin. Veilig gebied en derhalve geen versterkingen.
Mesjid (Masigit/mesigit/moskee) van Pasayangan
Fort Tabanio. Gelegen ten zuiden van Banjarmasin.
Hetzelfde fort ,maar dan uit een boek Bandjermassinse Krijg W.A. van Rees. Let op de details van de krokodillen.
Terug naar boven