Beat(h)a Meijer

Ter ere van en respect voor BEAT(H)A MEIJER/MEYER, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap in het jaar 1950. Zij was een oudtante van me, een jongere nicht van mijn moeder.

In sommige historische stukken wordt de naam gebezigd van Beata alsmede Beatha en Meijer maar ook Meyer,

1) Op 29 dec 1950 verscheen voor de rechtbank te Pasuruan om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap BEATA MEIJER en zij verklaarde

 • dat zij werkeloos was,
 • dat zij woonde BUGUL LOR nr. 30 te Pasuruan,
 • dat zij geboren was te Pasuruan op 16 dec 1910,
 • dat zij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat haar vader geboren was te Pasuruan op 31 mei 1876 en haar moeder op 11 aug 1880,
 • dat haar grootvader van vaders kant geboren was te Pasuruan op 22 juli 1847 en oud was IK.50 (??)jaar,
 • dat haar onbekend waren de overige gegevens van voorouders.

Mijn bevindingen:

 • Conform register almanak werd geboren te Pasuruan op 31 mei 1876 JOHANNES ALBERTUS MEIJER. Hij was dus Beata’s vader.
 • Johannes huwde op 24 maart 1906 met CHARLOTTA JOSEPHINA WINTER te Lumajang. Charlotta Josephina werd geboren op 7 dec 1884 (RA1886). Zij overleed 15 sept 1910 te Soerabaja.
 • Johannes Albertus had daarna een relatie met DJAMINA, waaruit erkende kinderen en waar hij later in 1938 in het huwelijk mee trad. Djamina moet de natuurlijke moeder van Beata geweest zijn, aangezien Charlotte al in sept 1910 overleden was. Hoogstwaarschijnlijk was en  liep het huwelijk tussen Charlotta en Johannes niet goed, mede omdat zij te Soerabaja overleed en het gezin hun domicilie te Pasuruan had. Alhoewel: er blijft een vraagteken bestaan, want volgens naturalisaties werd Beata geboren op 16 dec 1909 en dat werpt weer een ander licht op de zaak.
 • Op 22 juli 1847 werd te Pasoeroean geboren HERMANUS NICOLAAS MEIJER, grootvader van Beata. Hermanus had een relatie met FLAMINA. Hij was dus de grootvader van Beata.
 • Het gezin van Johannes woonde op BUGUL LOR nummer 30 te Pasuruan en schuin aan de overkant op nummer 21 woonde het gezin WILLEM GERRIT TEN CATE en LOUISSE ALBERTINE MEIJER. Deze laatsten waren mijn grootouders en mijn oma Louisse was een…. dochter van Hermanus en derhalve een zuster van Johannes Albertus en aansluitend een tante van Beata. Oma Louisse werd geboren op 24 juli 1874 te Pasuruan.
 • Mijn oma Louisse kreeg op 3 maart 1902 een dochter en die werd genoemd BEATRIX ten Cate en zij werd later mijn moeder en Beatrix kreeg 8 jaren later een nichtje en dat nichtje werd naar mijn moeder vernoemd en heette Beata en zo is de familiecirkel weer rond.
 • Via het grafopschrift van Beata’s graf te Amerongen, kwam ik te weten dat er ook nog een zusje Odillia was en die moet dan vernoemd zijn naar mijn pleegmoeder Odilia Nancy ten Cate.(Zie onder foto graf van Beata.)

Hieronder enkele familie foto’s:

De tante van Beata: Louisse Albertine Meijer. *24-7-1874 Pasoeroean +ca 1952 Pasoeroean en begraven in familiegraf Meijer Pasoeroean en niet meer bestaand anno 2021. Zij huwde Gerrit Willem ten Cate. Beiden waren mijn grootouders.

Louisse Albertine Meijer

Jannetje Merry Meijer een andere tante van Beata. *9 maart 1861 Pasoeroean + 13 nov 1935 Pasoeroean. Zij huwde haar neef Johannes Josephus Meijer *23 maart 1860 Pasoeroean en + 28 jan 1924 Pasoeroean. Begraven te Pasoeroean en ook hier weer het feit dat het kerkhof niet meer bestaat.

Een nicht van Beata naar wie zij vernoemd werd: Beatrix ten Cate *3 maart 1902 Pasoeroean en +Malang kamp Bergen 21 maart 1946. (Mijn moeder) op de foto samen met 2 neven van Beata.

Naast mijn moeder Beatrix, haar broer Marius Aurelius ten Cate en daarnaast broer Herman ten Cate. Marius werd geboren 30 aug 1906 Pasoeroean en overleed kamp Ngawi 30 juli 1945. Herman werd geboren als Gerardus Albertus Hermanus ten Cate op 11 jan 1900 te Pasoeroean en overleed te Pasoeroean 26 jan 1914. Begraven in het familiegraf te Pasoeroean dat niet meer bestaat anno 2021.

De foto is genomen in de achtertuin van het huis Bugul Lor 21 te Pasuruan.

Een andere nicht van Beata was Odilia Nancy ten Cate, een zus van mijn moeder Beatrix. Odilia Nancy ten Cate werd geboren te Pasoeroean 9 mei 1904 en overleed Surabaya 14 mei 1965 en ligt te Kembang Kuning burgergedeelte. Na de dood van mijn natuurlijke moeder Beatrix nam Odilia mij als pleegzoon onder haar hoede vanaf 5 dec 1948 tot en met 5 dec 1960 – precies tot op de dag en uur 12 jaren lang – want op die dag blies het MS Waterman op de stoomfluit om richting Nederland te varen met mij aan boord en zag ik mijn familie nooit weer. Met de horizon verdwenen zij uit mijn zicht…

Op 9 mei 2021 leidde Odilia Nancy ten Cate mij door de archieven van Familysearch en vond ik Beata Meijer. Dank Mam voor je steun.

Hieronder Odilia Nancy ten Cate met echtgenoot Ferdinand Thomas Phefferkorn, mijn pleegouders. (Ferdinand was een oudoom van Paatje Verdi Phefferkorn). Foto genomen aan de Jl Kaca Piring 11 te Surabaya 1957.

Wat is later met Beata gebeurd? Is zij gebleven in Indonesia en in de vergetelheid geraakt of alsnog later naar Nederland gegaan ?

Beata werd spijtoptant en verkreeg het Nederlanderschap te Amerongen op 30 aug 1974 volgens Naturalisaties de Calonne website. Kamerstuk 13039.

Beata leefde te Amerongen en aldaar is haar laatste rustplaats, samen met haar zuster ODILLIA MEIJER. Odillia werd weer vernoemd naar haar nicht Odilia Nancy (mijn pleegmoeder en zuster van mijn natuurlijke moeder)

Maar we zijn er nog niet, want een broer van Beata en Odilia was RICHARD ARTHUR MEIJER die op 7 dec 1950 voor de rechtbank Pasoeroean opteerde en verklaarde

 • dat hij klerk I was bij de Sociale Dienst Pasoeroean,
 • dat hij woonde aan de Jl. Balai Kota nummer 6 te Pasuruan (vh genoemd Bugul Lor)
 • dat hij geboren was te Pasuruan 14 nov 1907,
 • dat hij sedert 23 juli 1935 gehuwd was met mevr. SITI RAMIDJAH en kinderen (Ilse en Bernard) had (zie verklaring)
 • dat zijn ouders waren geboren op 31 mei 1876 en 11 aug 1880,
 • dat zijn grootvader van vaders kant geboren was te Pasoeroean op 22 juli 1847.
  • Webmaster: Ik heb niet kunnen vinden dat Richard later alsnog naar Nederland is gegaan met zijn gezin. Ik vermoed van niet.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Terug naar boven