Becking, J.G.

Op de hoofdpagina begraafplaats Tegal heb ik reeds uit de doeken gedaan dat er meerdere kleine kerkhofjes waren in omgeving van Tegal, naast het oude Europese kerkhof gelegen aan de Jl. Hang Tuah Tegal. Deze kleine kerkhofjes (fabrieksterreinen van ex-suikerfabrieken) zijn echter niet meer bestaand omdat zij bebouwd zijn door dorpen en slechts sporadisch enkele resten nog herinneren aan deze tijden van weleer.

Een dergelijk klein kerkhofje stond op het terrein van de ex SF PANGKA, waar JAN GERHARD BECKING ligt te rusten.

(Voor het gemak heb ik deze pagina geplaatst onder categorie TEGAL begraafplaats, doch nogmaals: Jan gerhard ligt NIET op het kerkhof Jl. Hang Tuah.)

Het graf zegt: Overleden te Pangka terwijl hij admin was van Seragi. Ik vermoed dat Seragi destijds geen goede medische voorzieningen had terijwl Pangka het wel had.

Seragi ligt nabij de stad Pekalongan en is circa een kilometer of 80 verwijderd van Pangka.

Jan Gerhard Becking ligt niet op het terrein van Sragi maar op het terrein van PANGKA.

Uit welk gezin kwam Jan gerhard? Zie scan van de overl. adv en op de scan heb ik enkele nototies geplaatst. Zijn vader was gepensioneerd kolonel Indisch leger en te Batavia gelegerd.

Zijn broer August Gerard Theodoor Becking was dokter en praktizerend arts te Huis Ter Heide. Hij overleed jan 1920 en zijn echtgenote overleed 1926. Zijn zuster Carolina Engelberta Becking huwde met de bouwkundige Hendrikus Johannes Albertus Krijnen.

De scan hieronder meldt ook nog dat hij een zuster had geheten Anna Margaretha Augusta Becking en ik heb niets over haar kunnen vinden. Haar naam staat ook niet vermeld in de over.adv. En dat klopt, want de kleine Anna overleed te Padang 7 aug 1865 (Overl adv krant Opregte Haarl.crt 3 nov 1865). Tevens – maar niet in de scan hieronder vermeld – was er ook nog het zoontje Edward geboren Padang 1867 en overleden Batavia 1868.

Sporen van een koloniaal cultuur stelsel;

Jan Gerhard was niet gehuwd noch geweest.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven