Gilgien, A.

Het graf van A. Gilgien. Hij heette voluit Albert Gilgien, geboren 23 dec 1875 te ABFULDAN Zwitserland en gestorven 11 maart 1939 te BAWEN/begraven Ambarawa. Zijn ouders waren Christia(a)n Gilgien (gedecoreerd fuselier NIL Aceh) en Dorothea Huber. Zijn vader overleed te Solo op 7 juni 1875 enkele maanden voor zijn geboorte. Albert werkte als verpleger/ziekenverzorger in de strafgevangenis MLATEN Semarang en later in het burgerlijk ziekenhuis Ambarawa. De register almanakken blijven Albert echter noteren tot 1941. ????

Extra info: In 1907 wordt Willem Albert Gilgien te Bogor erkend.(Door???? Ik heb niet kunnen vinden, dat Albert Gilgien te Bogor werkte.)

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven