Hulliger, J.J.

Het graf van mevr. J.J. Hulliger – geboren M. Tan Ping Nio.

Wafat (overleden) 16 okt 1972… Usia 84 tahun (leeftijd 84 jaar). Geboren circa 1888.

Zie ook het graf van mw. J.M.A. Tiesselinck, daar is iets te vinden over Dirk J.L. Groenhart, die als weduwnaar ten tweede huwde met W.C. Hulliger.

De liefhebbers mogen het verder zelf uitzoeken wat betreft de familie Hulliger te Semarang. (In dec 1887 huwde ene Christaan Hulliger met een Indonesische lokale vrouw geheten Sinah te Semarang. Beetje vreemd, want in febr 1887 kreeg ene Ch. Hulliger 2 jaar straf wegens het opzettelijk toedienen van letsel. Hij zal waarschijnlijk dan gratie gehad hebben?)

J.J. Hulliger was spoorbeambte NISM (Solo en Grissee)

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven