Jansen, J.A.

Het graf van Johan Albert Jansen, geboren 19 juni 1896 te Kepil Wonosobo en gestorven 11 mei 1937 te Ambarawa. Hij was gehuwd met Djoeminah en het gezin woonde Temenggoengan Ambarawa. De aangifte van overlijden werd gedaan te Salatiga. Geen verdere bijzonderheden kunnen vinden.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven