Jansen, R.R.

Het graf van het kind Robert Rudolph Jansen. Geboren op 6 jan 1936 Cimahi (Tjimahi) en overleden 28 aug 1937 te Semarang. Waarom dan niet in Semarang begraven maar te Ambarawa???? Toch misschien familie van William Fredericus??? Beiden dragen een Engelstalige voornaam en beiden waren te Semarang overleden. Als vader zou William te jong zijn geweest? 18 jaar? Alhoewel? Of wellicht een jonger broertje??? Ik heb niets kunnen vinden. Jammer. De naam Jansen…tja duizenden te vinden, maar niet diegenen die hierboven genoemd zijn.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven