Nasson, W.J.

Het graf van W.J. Nasson, geboren 4-12-1861 en overleden Ambarawa 20-11-1938.(77 jaar)

Voluit heette hij Wilhelmus Justinus Nasson en was gehuwd met de weduwe (van Eugine Rudolph Cramer overleden maart 1897) geheten Louisa Therisia (Theresia ??) Henduk op 26 dec 1900 te Batang/Pekalongan. Ten tijde van het overlijden woonde het gezin te NGAMPIN Ambarawa.

Let wel: de almanak geeft aan de naam HENDUK (??), maar de trouwadvertentie vermeldt de naam HENDRIK. Ik geef de kranten gelijk.

Wilhelmus Justinus Nasson was particulier onderwijzer.

 

 

 

Elders op het kerkhof ligt het graf van de weduwe Nasson-Hendrik, doch daar is geen foto van. Waarschijnlijk te zwaar beschadigd. In elk geval – volgens GHG3GRAF van BTP zou er dit moeten staan:

Hier rust onze innig geliefde echtgenote/moeder en pleegmoeder Louise Th. Nasson geboren Hendrik geboren 4 nov 1848, overleden 29 juli 1929 RIP.

Let op de woorden: Moeder/Pleegmoeder. Dat impliceert volgens mij, dat de heer Nasson alsmede mevr. Nasson dan kinderen uit hun vorig huwelijk gehad moeten hebben. Ik ben er niet verder ingedoken.

Saillant detail voor diegenen die er belang bij hebben; een tip: Op 24 maart 1859 huwt te Batavia de heer Hermanus Johannes Jacobus Nasson met de gedoopte christenvrouw MINA en welker doopnaam was Elisabeth Geertruida HENDRIK.

De familie NASSON is oorspronkelijk uit Batavia. Een voorvader Hermanus Nasson vertrok uit Hoorn met de VOC richting Indië.

Even terug naar boven: Eugine Heinrich Rudolph Craner was Gegageerd Adjunct Onderofficier maar dienstdoend officier Artillerie met stmb.nr: 13256 en verkreeg vergunning tot het dragen van een activiteitsuniform behorend bij zijn laatst beklede rang. (7-3-1884). Na pensioenering was hij vertegenwoordiger van de Firma Müller in export bier onder andere, handelend onder de naam Cramer & Co.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven