Ogilvie, N.

Het graf van het kind Nannie Ogilvie. De familie Ogilvie kwam veelvuldig voor in Batavia.

Als enige Ogilvie te Semarang: In 1932 woonde het gezin J.A. (John Adriaan) Ogilvie gehuwd met A.J.D. (Adolphine Jeannette Dorothea) Brodett. Zij huwden 5 april 1919 Semarang. Hij was elektricien. Ik mag dan aannemen dat zij de ouders waren van Nannie?

In 1912 was mej. A.J.D. Brodett werkzaam bij het postkantoor te Surabaya als tijdelijk assistente. (Nieuws v.d.dag 15-11-1912)

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven