Ruiter de, J.Ch.

Hieronder het graf van mevr. J. Ch. Triebert (Johanna Christina) geboren de Ruiter. Geboren 26 sept 1889 te Semarang (RA 1891) en overleden 25 november 1933. Zij huwde Karl Triebert op 25 juli 1906 te Ambarawa. Haar echtgenoot was geboren op 16 okt 1874 te Bodland Duitsland. Hij was militair – onder luitenant. In 1913 geplaatst in het garnizoen te Soerabaja. Pensionering uit het leger als 2de Luitenant titulair.(Waarmee het pensioen verhoogd werd). Het gezin woonde in  de jaren eind 20 en begin 30 van de vorige eeuw te Soerabaya en vierde het 25-jarig huwelijk aldaar. Zij hadden diverse kinderen. Ik vermoed dat het haar wens was om in Ambarawa begraven te worden, waar zij geboren was. Over Karl zelf was weinig meer te vinden. Actief in de contreien van Soerabaja was ook een persoon genaamd Karl H.J. Triebert, die employee was bij de firma Otto Jaissle, hij woonde aan de van Imhofflaan 15… Een zoon? Niet kunnen ontdekken. (Zie onder).

Aanvulling d.d. 5 aug 2018.

Naar aanleiding van een bezoek aan mijn website en met name vooral deze pagina, door een nazaat van de heer Karl Triebert – geheten Christiaan Triebert –  kreeg ik de volgende informatie, waarvoor veel dank.

(Christiaan Triebert is een bekende jonge journalist en meer over Christiaan HIER te vinden).

Quote:

Ik zal u wat meer over Karl vertellen. Karl is inderdaad op 16 oktober 1874 in Bodland, destijds in het Duitse Rijk, geboren. Vandaag de dag is dat het dorpje Bogacica in Polen, waar nog steeds Trieberts wonen. (Ik hoop ze op te zoeken.) Hij is, volgens de mondelinge overlevering, daar vertrokken na een conflict op een school waar hij les gaf. Na Johanna Christina, die in 1933 overleed, is hij nog getrouwd geweest met een mevrouw die de naam Burki had. Daarover heb ik nog niets gevonden. Hij heeft vier kinderen gekregen:
  • Heinrich Joseph Karl (22 jan 1911 in Koetaradja, je noemt hem al even in het stukje, dat is mijn opa, overleden op 10 sep 1984),
  • Johanna Susana Marie (10 jan 1918 Ambarawa – 18 aug 2009),
  • Katharina Helena Elisabeth (21 jan 1920 Buitenzorg – 2 apr 2003)
  • Johannes Augustines Bonifatius Alfred

Unquote. (Cursief gedrukt is aanvulling door webmaster)

Mijn vermoeden dat te Soerabaja in de jaren ’30 vorige eeuw de heer Karl H.J. Triebert een zoon was van Karl Triebert (Sr) bleek dus juist te zijn; hij was n.l. de grootvader van Christiaan Triebert.

Destijds woonachtig in de van Imhofflaan 15 Soerabaja en tegenwoordig geheten Jl. Tumapel. Helaas heeft de tand des tijds het huis getroffen en is het huis heden ten dage niet meer bestaand. Zie scan hieronder van Google View.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven