Sloot van der

Hieronder het graf van het echtpaar van der Sloot en Sinok. Datum geboorte en datum overlijden een jaar, meer niet. Zoek het maar uit. Ook dit graf is gerenoveerd.

De familienaam van der Sloot in deze contreien was veel afkomstig uit Manado en menigeen deed dienst in het leger. Het waren er heel veel, maar geen der genoemde jaartallen van de gevonden families van der Sloot, kwam overeen. Jammer, meer kan ik niet vinden.

De GHG3Graf van BRP vemeldt: “A.C.J. van der Sloot geboren 20 april 1861 te Rembang / Overl. 20 sept 1911 te Asinan.” …. Het zou Alfred Carel Johan van der Sloot kunnen zijn, aangezien de grafplaat gerenoveerd is. !!!!

Hoe dan ook, moge zij in vrede rusten

Terug naar boven