Stedeler, J.H.E.

Het graf van J.H.E. Stedeler, geboren 23 april 1860 Cirebon (Cheribon) en overleden 20 maart 1938 te Ambarawa. Hij heette Johan Heinrich Ernst Stedeler voluit. Op 11-9-1909 huwde Justina Stedeler te Ambarawa met Theodorus Ferdinand Siegers. Dit huwelijk werd ontbonden te Ambarawa op 21 okt 1911. Was zij een dochter van Johan? Kan niet missen.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven