Werebeitschik, H.

Het graf van de heer Hermann Werebeitschik, afkomstig uit GRODNO Belarussia, nog net niet door een boom overwoekerd. Grodno had in 1795 al een Joodse populatie van circa 25000 man. Hrodna is een andere naam voor Grodno. De gehele Joodse populatie (uitgegroeid tot circa 50.000 man) , op één man na !!!! werd tijdens de Nazi overheersing uitgeroeid. (o.a. Treblinka en Auswitch). Voorafgaand aan het Nazi regime, vond in 1939 de Slag om Grodno plaats tussen het Poolse leger en het Rode Leger van Rusland. ’t Is me wat: hoe een Joodse inwoner van Aceh een rode draad kan leggen tussen het Nazi regime, het Poolse leger en de Rode legers van de voormalige Sovjet Unie.

Hermann staat in de almanakken vanaf 1915 tot en met 1929 te boek als Klerk Stt Atjeh. Hij was niet gehuwd.

Wat ik nu net niet goed begrijp is het volgende:

(Het is gewoon een aanklacht tegen de Nederlandse regering destijds en die ten tijde van de eindjaren 50 en begin jaren 60 van de 20ste eeuw, toen de grote drom mensen uit Indonesia naar Nederland toe kwam.)

Meneer Werebeitschik komt uit Belarussia en wordt klerk in Indië. Moet je toch Nederlands voor kennen toch? (Ik neem aan dat hij in Belarussia geen Nederlandse scholing heeft gehad en dat er toen in Indië nog geen inburgeringscursussen waren.)

De grote bups Ind.Ned. en Indoos komt in Nederland aan, heeft in Indië perfect Nederlands leren spreken (of men het netjes uitsprak of met een Indisch accent is een tweede) en krijgt dan hier te horen, dat de opleiding eigenlijk niet goed genoeg is, gemeten naar de Nederlandse Jip en Janneke normen en waarden.

Ondergetekende heeft het proefondervindelijk mogen meemaken.

En wat gebeurt er heden ten dage, ondanks de inburgeringscursussen? Krab krab krab aan oorlel en grote fronswenkbrauwen. Hetzelfde weer als in die oude tijden van Indië. Ikke niet weten, ikke niet begrijpen. Ikke rare Indo en nietsch schnappen van beleid van Boss Belanda.

 

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven