Dammers, K.H.

VOOR KAREL HENDRIK DAMMERS EN AL DIE HONDERDEN, ZO NIET DUIZENDEN DIE ROEMLOOS GESNEUVELD ZIJN IN DIENST VAN NEDERLAND/NEDERLANDS INDIË IN DE TIJDEN DAT DE JAPPO HIROHITO SCHOOTHONDJES AZIË AAN HET VEROVEREN WAREN.

Voor KAREL HENDRIK DAMMERS *3 SEPT 1913 ROTTERDAM +1-2-1942 BOVEN DE STAD BANDUNG en zijn familie. Hij was Kort Verband Vlieger Militaire Luchtvaart.

 

Ish Krancher attenteerde mij op het feit dat er een kort stukje in de krant (Delpher) stond over KAREL HENDRIK DAMMERS en vroeg mij om een pagina te wijden ter ere en respect van Karel Hendrik Dammers, hetgeen ik natuurlijk inwillig.

Tevens trok de gebeurtenis wat Karel Hendrik Dammers overkwam op 1 febr 1942, destemeer ook mijn aandacht omdat 26 dagen later mijn broer het leven verloor op 27 febr 1942 Slag in de Javazee. Karel in de lucht en mijn broer op zee.

Hieronder eerst het stukje uit de krant over Karel Hendrik Dammers.(Inhoud geschreven door???? en ik baseer mijn commentaar puur op het geschrevene zonder enig ander bewijsstuk o.i.d gevonden te hebben.)

Mijn bemerkingen op het bovenstaande artikel. Het derde deel van het artikel: “Men heeft het vermoedelijk niet geweten…want anders had ongetwijfeld een deputatie van de gewapende macht….enz.”

Is deze frase niet tegenstrijdig met wat de schrijver in het tweede deel van het artikel schreef? “…het gewapend geleide, bestaande uit een sectie van 20 infanteristen aantrad….. enz.” Men heeft m.i. het wel degelijk geweten, want anders stonden er geen 20 infanteristen toch?

Maar de schrijver diende ook te weten, dat in deze bewuste periode febr 1942 alom in de archipel mensen sneuvelden tegen de oprukkende Jappo schoothondjes van Hirohito… Sla de kranten er maar op na. Hele lijsten vol met naam en rang en toenaam. De legerleiding – als de schrijver het bedoelde – kon onmogelijk voor een ieder van hen aantreden en ook niet voor Karel Hendrik Manders. Indië werd onder de voet gelopen…..

Voor het overige ben ik het met de schrijver eens en sluit me bij hem/haar aan om Karel Hendrik Dammers hierbij de laatste eer te bewijzen en respect te tonen voor het feit, dat hij zijn jonge leven gaf en natuurlijk ook aan zijn familieleden

 

De overlijdens advertentie van de ouders van Karel Hendrik Dammers in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Let op het feit, dat er staat: “na een kortstondige ziekte….”

Tja, ik denk niet dat de duitse herdersmofski’s  (die al circa 2 jaar lang de straten van Rotterdam afstruinden) het leuk hadden gevonden, als de werkelijke reden van overlijden in de advertentie had gestaan, want de Japanse Hirohito schoothondjes waren immers vriendjes van de duitse herdershonden…..want dan hadden er wel meteen een paar overvalwagens de straat afgezet en de familie (en wellicht de redactie van de krant) onder luid gebrul (Neen, NIET ‘raus mit claus, maar ‘raus mit euch) en gestamp de wagens in gesleurd en met een bloedgang en luide sirenes gebracht richting gebouw waar die leren zwartjassen rondliepen toch?

Ter verduidelijking hierboven wie nu wie was in het ouderlijk gezin van Karel Hendrik Dammers.

  • G.B. Dammers = vader Gerhardus Bernardus Dammers * 2-8-1885 R’dam en overleden 6-8-1966 R’dam.
  • J.F.C. Dammers-van Lis = moeder Johanna Francisca Cornelia van Lis *16-12-1887 R’dam en overl na 14 febr 1969
  • B.J. Dammers = broer Bernardus Johannes Dammers *18-3-1909 en gehuwd met M. Decates. (Wilhelmina Cornelia Louisa Decates *3-12-1909 Nijmegen)
  • F. Elsdijk = zwager Frans Elsdijk en hij huwde Dina Catharina Dammers *11-2-1911 (JFC was hun kind)
  • F.J. de Bree = zwager Francois Jan de Bree en hij huwde Elisabeth Wilhelmina Dammers *19-5-1915
  • M. Dammers = zuster Margaretha Dammers *14-11-1918
  • M.M. Dammers = zuster Martina Maria Dammers *15-11-1922

 

De ouders van Karel Hendrik kregen het bericht van overlijden begin maart 1942. Zie dossier OGS/NA hieronder.

Als ik naar de bovenstaande scan kijk, dan zie ik rechtsboven één of ander groen tekeningetje/krabbeltje, welke ik hieronder uitvergroot. Is het een krabbeltje door iemand gedaan die het dossier voor zich had en verveeld zat te wachten aan de telefoon??? Of heeft het een betekenis??? Ik zou het niet weten, wellicht ingewijden???

Het OGS heeft Karel Hendrik Dammers geëerd en gerespecteerd in de gedenkboeken en aangemerkt als begraven buiten erevelden, aangezien Karel Hendrik Dammers begraven werd op het burger kerkhof Pandu (Vak II nummer 580) en in 1973 Karel’s graf werd (bij)gelegd een begravene genaamd SUGANDA.

 

Moge Karel Hendrik Dammers, alsmede al die honderden/duizenden roemloze gesneuvelden, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven