Pijl van der, D.A.W.

Al struinend op het net en zoekend naar nederlandse overledenen en hun graven op Zuid Borneo stuitte ik ook op deze naam “TAMAN VAN DER PIJL” — Stadspretpark vander Pijl.

Te Banjar Baru ligt ook begraven de heer D.A.W. van der Pijl – ingenieur en Ridder Oranje Nassau gedecoreerd. Geboren in Brakel 23 jan 1901, voluit geheten Dirk Andries Willem, op 3 juni 1925 te Rijswijk gehuwd met Johanna Maria Pitlo. Studeerde te Delft als “technisch Student” volgens militie kaart 1920 en overleden Banjar Baru 27-9-1974. Hij opteerde voor het Indonesisch Staatsburgerschap (vanaf jaren 1950).

Uit het huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

Hij was de stadsingenieur die het stadje Banjarbaru op de kaart zette en in het stadje is een stadspark naar hem vernoemd: “Taman van der Pijl”.

Meer bizonderheden over van der Pijl heb ik niet kunnen vinden.

Let wel: Dit gedeelte van het kerkhof Banjar Baru is het nieuwe gedeelte en beslaat NIET het gedeelte met de verkaste graven uit Banjarmasin.

Zie DEZE link met meer gegevens over de heer van der Pijl (Bahasa Indonesia).

De hieronder geplaatste foto’s zijn afkomstig van genoemde link hierboven. Met dank !!!

Waarmede ik wil aanduiden, dat NIET ALLE herinneringen aan de Nederlanders in Indonesia/ voormalig Nederlands Indië door Indonesia zijn weggepoetst !!! De heer van der Pijl koos voor Indonesia en zie zijn beloning ervoor: Een stadspark naar hem vernoemd… Tja Nederland, zo kan het ook toch…..

Denkend aan een forum waar oude knarren hun gif spuien over Indonesia en daarmee aantonend hoe kleinzielig zij zijn in hun gedachtengoed. omdat ZIJ (dus NIET hun familieleden, maar ZIJ) leed hebben ondervonden…Met de nadruk op ‘ZIJ” want “ZIJ” zijn het slachtoffer geworden…NIET hun familieleden die daadwerkelijk het slachtoffer waren…Neen: ZIJ waren en zijn het slachtoffer…stel ego’s van lik me vessie. Geen woord van piëteit over hun familie slachtoffers…..Zal aan mijn dokter vragen of ik een doosje diazepam kan krijgen..stuur het wel gratis naar hun op.

Terug naar boven