Croix de la, B.

Het graf van Benny de la Croix, een zoon van Francois Alexander de la Croix:

De locatie van het graf van Benny de la Croix vlak naast de klapperboom stam rechts en links van het geel-crème-achtig gekleurd graf. Ik heb het gemarkeerd. Foto via Google View:

Moge hij in vrede rusten

De foto’s en gegevens zijn afkomstig van de heer George de la Croix, die mij belangeloos toestemming gaf om deze hier te plaatsen, waarvoor mijn grote dank. Wil men meer weten over de familie de la Croix, dan verzoek ik de lezers zich direct te wenden tot de heer George de la Croix. U kunt hem vinden op Facebook en is men geen lid van FB, tja dan heeft u pech gehad en zal men het via een andere weg moeten uitzoeken.

Terug naar boven