Croix de la, F.A.

Het graf van Francois Alexander de la Croix. Helaas heb ik de locatie van dit graf op Kalipuro niet via Google View kunnen vinden. In het graf is bijgezet het jongste kind Frederik overleden vlak na zijn geboorte in 1949.

Hieronder een familie foto van Francois de la Croix en zijn gezin. Mevr. Sainem de la Croix, echtgenote van Francois is in Jember begraven. Op haar graf is vermeld haar christelijke naam Cecilia de la Croix. Helaas heb ik de locatie van het kerkhof en het graf van mevr. de la Croix te Jember niet kunnen vinden. Op dit zelfde kerkhofje ligt ook begraven een dochter van het echtpaar de la Croix, namelijk Antoinetta de la Croix, die in 2009 te Jember overleed. Ook hiervan heb ik geen locatie op het kerkhof kunnen vinden.

Een schets van de landbouwkolonie BRASSAN, zoals gemaakt door de heer B. de la Croix in 2012. Ook op deze schets rust het copyright van de heer George de la Croix. U gelieve er rekening mee te houden.

Francois Alexander de la Croix was één der “kolonisten” die te Brassan de landbouwkolonie bevolkten en hij en zijn gezin en familie er hun brood verdienden. Wil men meer weten over de landbouwkolonie Brassan (er waren natuurlijk veel meer landbouwkolonies), dan gelieve men dit “hoe en waarom” van de landbouwkolonies zelf uit te zoeken. Daar is deze pagina niet voor.

Een oudoom van George de la Croix was de heer Lodewijk Napoleon de la Croix (in familie kringen oom Nap genaamd). Hij was een oudere broer van George’s grootvader Francois. Hij overleed na de oorlog en werd op de begraafplaats van Brassan begraven en werd later herbegraven op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya.

Een screenshot afkomstig van de OGS met enkele data over de heer Lodewijk Napoleon de la Croix:

Ik heb getracht de begraafplaats van Brassan terug te vinden via de schetsen van de heer B. de la Croix (gemaakt 2012) en die van de heer Anthonio, gemaakt 2009 (zie de link boven) en zeer vermoedelijk moet het deze begraafplaats (zoals getoond op de foto van de lokatie hieronder) geweest zijn, mede aan de hand van de nabije rivier Kali Setail en route van Brassan naar Kesilir en Srono en terug. Nogmaals; het is slechts een zeer sterk vermoeden mijnerzijds omdat ik geen duidelijke herkenningspunten heb van bijvoorbeeld de grafplaten ter vergelijking met de lijst van bewoners destijds van de landbouwkolonie.

Hoe het ook geweest was: Moge zij allen in vrede rusten. Immers, zij waren een stukje uit het rijke historisch Indisch leven. Met dank aan alle verstrekkers van informatie in welke vorm dan ook.

De foto’s en gegevens zijn afkomstig van de heer George de la Croix, die mij belangeloos toestemming gaf om deze hier te plaatsen, waarvoor mijn grote dank. Wil men meer weten over de familie de la Croix, dan verzoek ik de lezers zich direct te wenden tot de heer George de la Croix. U kunt hem vinden op Facebook en is men geen lid van FB, tja dan heeft u pech gehad en zal men het via een andere weg moeten uitzoeken.

Terug naar boven