Bohlander, M.J.F.

Op 7 okt 1887 werd geboren te Amsterdam de heer ATSE PIETER TAMMO MELIS SPAANS – Zie PK hieronder voor de gezinssamenstelling.

Op een gegeven moment (wanneer??) trok Atse naar Indië en maakte wellicht eens een keer een verlofreisje terug naar Nederland, ontmoette daar zijn a.s. echtgenote Maria Johanna Francine Bohlander, die hem wat gebak verkocht in de banketbakkerswinkel, waar zij haar ouders hielp als winkeljuffrouw denk ik.

Kortom, Atse werd smoorverliefd maar moest terug naar Indie, onderhield van daaruit een correspondentie met Maria (niet via email want dat was er nog niet) en daaruit voortgesproten kwam het huwelijk met de handschoen op 23 jan 1913 (Amsterdam/Lebong Tandai \Benkoelen).

Lebong Tandai was/is een super klein mijnwerkersstadje (super boerengat) en werd smalend Klein Batavia genoemd. Dus Atse zal wel werkzaam geweest zijn in de mijnbouw industrie.

Kortom, wanneer precies weet ik niet (niet kunnen vinden) kwam Maria aan in Indië en stichtte het kersverse echtpaar een gezin. Uit deze plannen en daden kwam voort het kind (zonder naam) welke doodgeboren werd op 28 juni 1915 en werd Maria getroffen door de kraamkoorts met alle nare gevolgen van dien voor Maria.

Maria zelve overleed aan de gevolgen op 1 juli 1915. Zie foto graf onder.

Ik vermoed dat Atse daarna schoon genoeg had van Aceh en de jungle zooi en de mijnen en liet zijn verdriet daar achter en vertrok naar andere oorden en werkzaamheden op Java, alwaar hij te Tasikmalaya huwde met

Eleonore Engelline Fikenscher (van Duitse afkomst) op 7 maart 1922. Hij zal waarschijnlijk de cultuur ingegaan zijn.

Hieronder een stuk genealogie fam Fikenscher van de website stamboom Rutten.

Wat er verder met dit gezin gebeurde is mij onbekend, maar in elk geval schijnt Atse ook slachtoffer van de oorlog geweest te zijn, want het OGS heeft Atse als oorlogsslachtoffer in haar registers opgenomen.

Atse overleed te Amsterdam op 12 juli 1951. Uit het huwelijk met mevr. Fikenscher is in elk geval één dochter geboren, die huwde met de heer van den Vrijhoef.  Het gezin van de Vrijhoef-Spaans woonde in Jakarta aan de Jl Halmahera nr. 8 en zij won zowaar 10 Rph met het oplossen van een puzzel in sept 1951. (Javabode sept 1951 – toen nog veel waard.)

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Terug naar boven