Jacobs, L.C.A.

Daar gaat ie, het graf van LOURENS CORNELIS ALEXANDER JACOBS.

Graf? Het is een praalgraf en niet zo’n kleintje ook. Moet dus een zeer bizonder persoon geweest zijn of althans afkomstig uit een bemiddelde familie.

Anno 2016, beetje verveloos en verweerd. Let op: Het is NIET alleen het linkergedeelte, men heeft dus een soort poortje rechts gemaakt met een muurtje er omheen, welk wel als omheining dient voor het kleinere graf en het geheel staat op één fundament.

Het graf van Lourens Cornelis Alexander Jacobs te Benkoelen

Anno 2020. Men heeft het tussen 2016 en 2020 van een leuk okerkleurtje voorzien.

Een uitsnede van de naamplaat hieronder. In 2018 opgeknapt met glanzend shiny gouden kleurtje. Ik moet zeggen dat de verver zijn best heeft gedaan met zijn penseeltje. Lourens overleed op bijna 20-jarige leeftijd.

Uitsnede. Gefotografeerd door Rafael Suarez

Wie was Lourens? Ik zou het niet weten. De almanakken tonen honderden personen met de naam Jacobs.

RA1873 en RA1874 tonen zijn volledige naam als bewoner Benkoelen.

Dan komt Openarch/Wiewaswie met een ambtenarenkaart van
LOURENS CORNELIS ALEXANDER JACOBS, die in 1920 in de Lampongsche districten werkzaam was en naar Makasser verkast en aldaar in 1923 huwde met Charlotte Jacobs en m.i.v. 2 maart 1925 met pensioen gaat. Hij is dus BESLIST niet dezelfde als de begravene. (50 jaar na het overlijden in 1875)

Wie was Charlotte Jacobs? In elk geval was zij NIET de zuster van Alleta Jacobs, want die overleed in 1916 nadat zijn in 1914 uit Indië terugkeerde naar Nederland.

De RA meldt een erkenning op 16-5-1891 Benkoelen van Charlotte Jacobs.

De RA meldt een geboorte te Mr Cornelis 26-11-1891 van Charlotte Jacobs.

De RA meldt een overlijden te Bandoeng 27-10-1892 van Charlotte Jacobs.

De RA meld een huwelijk te Batavia 12-9-1917 van Charlotte Jacobs met Simon Kok.

De RA meldt een geboorte van Lourens Cornelis Alexander Jacobs te Benkoelen op 25-10-1875. Zou hij een zoon zijn van de Lourens Cornelis Alexander Jacobs die overleed op 26-9-1875 te Benkoelen?

Ambtenarenkaart

Kortom: Vragen te over en antwoorden te weinig. Want op het kerkhof liggen nog meerdere personen met de familienaam JACOBS te rusten.

Moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven