Stroot, L.

In dec 1908 vertrokken de heer Aart JANSEN en zijn kersverse echtgenote LOUISA STROOT vanuit Amsterdam naar het voormalig Indië.

Aart was toen nog militair en het paar huwde op 4 nov 1908.

Louisa was geboren te Breda op 3 sept 1881 uit ouders Dina Louisa Nieuwenhuizen en Matthias Stroot (koopman van beroep).

Wanneer precies Aart Jansen uit dienst ging als militair heb ik niet kunnen vinden maar hij trad later bij de BPM in dienst en het echtpaar woonde in Samarinda Borneo volgens de RA 1941 (adresboek).

Ik heb  niet kunnen vinden wanneer precies het echtpaar uit elkaar ging (zie term overl. akte : gehuwd geweest met….. ,  anders had er volgens mij gestaan weduwnaar van…) en mevr. Jansen Stroot naar Benkoelen vertrok en om welke reden juist naar Benkoelen. Maar op 11 mei 1940 overleed mevr. Louisa Jansen Stroot te Benkoelen en werd zij aldaar op het Engels kerkhof begraven. Zij werd 59 jaar oud.

Volgens Japanse interneringskaarten werd tenminste geboren uit het huwelijk Jansen-Stroot hun zoon AART R.K. CORNELIS JANSEN op 4 okt 1914 te Djambi en hij huwde mevr. E.C. Römer en was hoogstwaarschijnlijk werkzaam op de suikerfabriek SROENI te Sidoarjo nabij Soerabaja.

Mij is onbekend of de heer Aart Jansen ook geïnterneerd werd. Ik heb hierover niets kunnen vinden in de mij ter beschikking staande bronnen.

Wanneer precies is mij ook bekend, maar de heer Aart Jansen keerde terug naar Nederland, alwaar hij op 15 juli 1950 te Amsterdam overleed. Hij was dan reeds hertrouwd met mevr. Paisah, een lokale dame uit de voormalige kolonie. Het echtpaar Jansen-Paisah woonde te Monnickendam.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven