Breetveld, L.

Dan nog hieronder het graf van L. Breetveld. Verder totaal geen informatie. IK heb getracht het één en ander uit te zoeken doch ben gestrand.

Hoogstwaarschijnlijk, let wel, zal hier bedoeld worden de heer Leendert Breetveld, overleden te Blora op 11 april 1904 (RA1905) en gehuwd geweest met mevr. de weduwe J.M.E. Meeuwen wonende te Blora (RA1909).

Er was nog een andere persoon L. Breetveld, maar die woonde en leefde in Tjiassem en later Bodjonegoro, dus hou ik het op Leendert die met mevr. Meeuwen was gehuwd.

Maar dan ook hier weer mijn verwondering: waarom geen woorden van afscheid op het graf of enige andere informatie? Was hij niet geliefd? Nazaten? Of was hij een grote onbekende en had de gemeenschap voor zijn graf gezorgd?

Moge hij in vrede rusten.

Terug naar boven