Matsuda, H.

Het kerkhof te Blora bevat “oude” en “nieuwe” christelijke graven bevat en ook enkele Muslim graven. Zelfs een enkele “buitenlander” werd er begraven, zoals de heer Hatsu Matsuda afkomstig uit Nagasaki Japan en overleden 1912. IK heb het verder niet uitgezocht wat hij in Indië deed.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten waar dan ook.

Terug naar boven