Blogg, F.E.

Op het kerkhof Cipaku lama te Bogor (Het oude kerkhof Cipaku gelegen naast het christelijke kerkhof Cipaku) ligt begraven de heer FRANZ (Frans) ERNST BLOGG.

De zerk ziet er zeer eenvoudig uit en ik vraag me af wie voor de begrafenis had gezorgd? De gemeenschap? Het graf heeft de vorm van een opengeslagen boek. Links de data en rechts een tekst die helaas niet te lezen is. De filmer had m.i. het een beetje schoon kunnen maken.

Franz Ernst werd als jochie door zijn ouders naar de pupillenschool gebracht, was een paar jaar in dienst van het leger en werd ambtenaar in diverse functies met diverse standplaatsen. In 1917 huwde te Nederland zijn zoon John Herman Monaco Blogg met Jeanne Martine Lily Menko en in de akte werd verklaard dat Franz Ernst opziener ener begraafplaats was.

Zijn vader was HERMANN BLOGG en zijn moeder was de Inlandse vrouw SANAM.

Een broer van Franz Ernst was NICOLAAS LEO geboren te Muntok op 6 juni 1849 en eveneens de pupillenschool bezocht en gegageerd te Jogja in 1912. Broer Nicolaas was gehuwd met Eleonora Antoinette Heidanus die te Breda overleed op 13 april 1967.

 

Franz Ernst Blogg huwde 1)  CHARLOTTE WILHELMINE SCHUTT (RA1879/208) op 7 sept 1878 te Semarang. ( Er wordt bij vermeld het volgende: Zie ook Franz Carl Adolph Ludwig Eiserman.) De RA1866/5 meldt het huwelijk op 10-5-1865 te Batavia tussen Franz Carl Adolph Ludwig Eiserman en Maria Susanna Elizabeth Sint-Nicolaas en hierbij een melding: Zie ook Franz Carl Adolf Ludwig Eiserman.) Charlotte overleed Semarang 28-6-1880 (ra1881). Ik begrijp de bemerkingen niet en waarom deze erbij vermeld worden.

Franz Ernst Blogg huwde 2) ELISA FRANCKE (ra1891) op 25 sept 1889 te Tegal en echtscheiding volgde op 15 nov 1902 te Buitenzorg. (ra1904/8). Uit dit huwelijk TENMINSTE 3 kinderen die vroeg overleden waren als baby/kind en zoon John Herman Monaco Blogg die in 1917 te Nederland huwde, oud 21 jaar volgens akte. Geboren 17-7-1895. In de huwelijksakte staat dat moeder Elisa Francke dan reeds overleden was in 1917. (ra1913/92 meldt overlijden Batavia van ELIZA FRANCKE op 7 mei 1912)

 

Ik heb mij niet verder verdiept in de onderlinge betrekkingen tussen de familieleden BLOGG. Er zitte teveel vraagtekens tussen en ik waagme er niet aan. Per slot van rekening gaat het mij in deze serie graven te Indië slechts om de begravenen zelf.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven