Kostermans, A.J.G.H.

Dr. Andre Josef Guillaume Henry Kostermans. Zijn Indonesische naam was Dr. Achmad Jahja Goh Hartono Kostermans.

  1. Op de grafsteen staat dat hij geboren is op 1 juli 1905.
  2. De RA 1906 zegt op pagina 69 dat hij geboren is op 21-2-1905.
  3. Dezelfde almanak RA 1906 zegt op pag. 116 dat hij geboren is op 23-8-1905.
  4. De grafsteen zegt dat hij te Purworejo is geboren.
  5. De almanak zegt dat hij te Wonosobo is geboren.
  6. En deze twee plaatsen liggen een aardig eindje van elkaar verwijderd. Ik zou het niet graag lopen.

Volgens de almanak was werkzaam te Wonosobo de heer A.M. Kostermans, onderwijzer 3de klas zonder bevoegdheid om Hoofdonderwijzer te zijn. Hij werd echter in de beginjaren 1900 te werk gesteld als Hoofd der Ambonsche School te Jogja. Alle info zo verschrikkelijk ruwet / chaotisch.

Dr. A.J.G.H. Kostermans bekeerde zich tot het Muslimgeloof en stierf in het ziekenhuis voor hartkwalen Harapan Kita (Onze Hoop) te Jakarta (Depok), nadat hij in 1991 al een hartaanval kreeg.

De familienaam Kostermans was in Indië ook ruimschoots vertegenwoordigd.

Meer weten over de plantentuin en enkele andere graven? Ga dan naar deze link van de website van Ron Nieuwenhuizen en zijn foto’s.

Terug naar boven