Kuhl, H.

Het graf van Heinrich Kuhl en Johan Conrad van Hasselt

Deel van het opschrift: “M(anibus). S(acrum).  Henrici Kuhl. Hanoviani & Joh. Corn. van Hasselt. Groningani”.

In tegenstelling tot wat men zou denken (Geen echtgenoot en echtgenote): Heinrich Kuhl (1797-1821) uit Hannau en zijn vriend/collega/medestudent Johan Conrad van Hasselt (1797-1823) uit Groningen.

Meer weten over Heinrich en Johan Conrad? Harm-Jan van Dam schreef op deze site over de gestorvenen en het graf. (Bovenstaande foto is van genoemde site.)

Onderstaande foto’s van het graf afkomstig van Wikimedia:

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven