Mijer, E.G.

Buitenzorg Plantentuin:

Ernestine Geertruida Mijer, * 3 juni 1838 en +27 febr 1867. Gehuwd met Jhr. H van Raders. Op het schilderij van Raden Saleh hieronder is dat het tweede graf van rechts.

Zie de foto van het schilderij van Raden Saleh waar een explikatie bij staat over Ernestina Geertruida Mijer.

Jhr. H. van Raders, zoals genoemd op de grafplaat heet volledig: H.K.F.A. van Raders Geboren ?? en + Malang 5 sept 1884.

  1. Hij was de zoon van Reinier Frederik van Raders en Elisabeth van der Meulen.
  2. Een broer van HKFA was Willem Herman Frederik Hendrik van Raders gehuwd met Jeanne Madeleine Prins. Deze J.M. Prins was een dochter van Ary Prins en Marie Anne Pietermaat. De wereld wordt met het uur kleiner door al die onderlinge huwelijken. Maar dat is nog niet alles, er komt nog veel meer. Het lijkt GTST wel maar dan in prehistorische tijden zonder HDTV. ’t Is wat, hoe er gereild en gezeild werd, maar dan binnenskamers van de grote huizen van het patriciaat.
  3. Een zoon uit het huwelijk van WHFH van Raders en JM Prins was Willem Herman van Raders en deze Willem Herman was gehuwd met Marie Elisabeth van Laren.
  4. En Marie Elisabeth van Laren was de kleindochter van die rijke over-overopa van me, namelijk:  Joseph Johannes.

Waarmede met dit bovenstaand relaas dus 2 feiten tevoorschijn zijn getoverd: Soort zoekt soort en Geld maakt gelukkig. Wil men meer weten over deze genoemde elite, struin dan verder mijn site af en je vindt het één en ander.

Onder: RKD.nl copyright Willem Herman Frederik Hendrik van Raders:

Ter afsluiting van de relaties tussen de families Pietermaat, van Raders en Prins, hiernavolgend een klein stukje genealogie.

Er was eens een schathemelrijke man die in 1808 voet aan wal zette te Semarang, daar huwde en kinderen kreeg, nog rijker werd en in 1835 stierf en een gruwelijk enorm vermogen naliet. In zijn tijden werd hij de rijkste man van zowat de bekende wereld uit die dagen genoemd. (Persee Paris – geschat vermogen 5 miljard in 1810). Het vermogen van deze man werd verdeeld in 9 gelijke delen. Twee delen van dit vermogen heb ik kunnen achterhalen en de rest hoop ik ooit eens boven water water te kunnen toveren. Een deel werd geconsumeerd bij in leven zijn door een zoon Jacobus. Een tweede deel van de twee delen doe ik hieronder uit de doeken.

Deze man heette Joseph Johannes Amir en ten rechte genaamd Agha Hovsep Hovannes Amirkhan. Zie details over hem op de pagina Joseph Johannes.

Joseph Johannes en zijn vrouw Helena Jacoba Herwich huwden hun dochters uit aan diverse hooggeplaatsten in het voormalig Ned.Indië waaronder de legerleiding, het burgerlijk bestuur, de juristen. Sommige kinderen kregen kinderen en deze kregen op hun beurt ook weer kinderen.

Één der kleinkinderen van Joseph en Helena was Marie Elisabeth van Laren, dochter van Pieter Matthijs van Laren en Louisa Elisabeth Johannes. Marie Elisabeth huwde met Willem Herman van Raders op 10 aug 1897 te Den Haag. Willem Herman van Raders was de zoon van Willem Herman Frederik Hendrik van Raders die gehuwd was met Jeanne Madeleine Prins, dochter van Ary Prins.

En zo heb ik de relaties (en financiële gebeuren) in kaart gebracht met betrekking tot de bovenstaande gestorvenen. En als toetje: Marie Elisabeth van Laren was een volle nicht van me en stierf in Den Haag op 31 mei 1949, nalatende 2/6 deel van 1/9 deel van het vermogen van  Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Dit 2/6 van 1/9 deel werd na haar dood verdeeld onder 52 personen. Van deze 52 personen werden destijds 3 onder “Rijkscuratele”gesteld wegens vermeende sympathie met het Nazi regime en hun deel verviel aan de staat. Een ander persoon onder andere die meedeelde was Lady Cator (Jkvr. Johanna Carolina Emily von Schmidt auf Altenstadt , woonachtig destijds te Alexandrie Egypte en gehuwd met de heer Ralph Peter Bertie Cator van Engeland. Johanna overleed te Florence en Ralph te Alexandrie Egypte en wat hij precies deed in het leven kan men op het internet zoeken. Iets van “regulateur” voor UK in het Midden Oosten dacht ik.)

Documentatie: Armenen in India van Mesrobv Jacob Seth, Persee 1992/2008, kranten artikelen www.kb.nl , CBG.nl, Nationaal Archief.nl , en in prive bezit notariele (Van Hees Den Haag) afschriften van testamenten.

En neen, ik deelde niet mee, dus klop niet bij me aan de deur om wat zakcentjes of een ticket naar VerWegIstan.

Terug naar boven