Pietermaat, J.A.

Hieronder het graf van Jeannette Antoinette Pietermaat. Zuster van Marie Anne Pietermaat.

De tekst luidt als volgt:

Rustplaats van Vrouwe Jeannette Antoinette Pietermaat – echtgenoote van Mr. Pieter Mijer, geboren den 6den July 1816, ontslapen in den Heer den 8sten april 1870. Eronder in kleinere letters: Zalig zijn de dooden, die in de Heer sterven van nu aan. Ja zegt de geest opdat zij rusten mogen van hunne arbeid en hunne werken volgen hen.Openb. 14-Vs.13.

Jeannette Antoinette:

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven