Bojonegoro


Het kerkhof BOJONEGORO, althans wat heet, kerkhof?

De graven werden in de jaren 1940, oorspronkelijk gelegen op het kerkhof in het durp KAUMAN nabij Bojonegoro verkast naar een plek ergens in Bojonegoro, nu geheten desa Ngroworejo. Waarschijnlijk omdat de grond te Kauman bestemd werd voor andere doeleinden. Echter, de huidige plek van de graven is echter ook al in beslag genomen door de “bewoonde” wereld, die zich maar uitbreidt en uitbreidt. De graven liggen naast een drukke openbare weg, achter een warung annex toko en alles en iedereen raast er voorbij of zit op een bankje van de warung wat te nuttigen, op een afstandje van slechts een paar meter en het leven gaat door en door en door…. Voormalig Ned. Indië, Das war einmal, dus waarom waarvoor waarheen met respect.

Met dank aan Situs Budaya voor de foto’s en gegevens.

Hou rekening mede met het feit, dat de foto’s gedateerd zijn 2013. De situatie kan anno nu anders zijn !!!!!

Na ontleding en ontcijfering der graven, kom ik tot de conclusie dat het bijna allemaal graven van militairen of verwanten betreft.

Tot slot het graf van een onbekende. Wie hij of zij geweest moge zijn: op deze pagina ook een plaatsje voor hem/haar. Moge hij of zij in vrede rusten.

Terug naar boven