Borobudur


BOROBUDUR – Jalan Medang Kamulan, Borobudur, DUSUN XII, kecamatan Borobudur, Kabupaten MAGELANG (JATENG 56553).

Met medewerking van een kennis van me, de heer AGA YURISTA P(AMBUYAN).  Ik verkreeg van hem de foto’s van het graf en de foto’s dragen zijn copyright. Met dank voor de mede- en samenwerking.

Ergens in de bossages langs deze genoemde weg Jalan Medang Kamulan ligt een stukje terrein (Kenayan) en op dat terrein liggen een paar graven, maar dit is niet de originele rustplaats van de begravenen, want deze rustplaats is een vervanging van hun originele rustplaats en waar die originele rustplaats was, lag onderaan de voet van de tempel.

Ten tijde dat de researcher de begraafplaatsen noteerde waren er slechts nog deze 3 graven aanwezig. Op de nieuwe begraafplaats anno 2021 waren deze niet meer aanwezig, althans er waren her en der wat brokstukken op enkele graven van lokale personen na en het graf van de heer Lapré hieronder getoond.

Volgens De Nieuwe Courant 24 dec 1901 was de beheerder van de Pasangrahan van de Boroboedoer de heer Oppenheimer, een Galiciër volgens de krant. Ik heb verder geen research gedaan wie precies de heer Oppenheimer was en wie zijn zoon was. Overleden 1901 en oud 74 jaar dus geboren circa 1827/1828. In de RA1903 wordt gemeld dat overleden was de heer Augustus Oppenheimer te Magelang Kedoe.

Overl.adv van de heer G.L.N. (George Louis Nicolaas)  Britt. Volgens Bataviaasch Nieuwsblad van 9 sept 1933 was hij beheerder van de Boroboedoer. Vlgs adv gehuwd met mevr RÖDLICH. Vlgs de RA was haar naam RADLICH. Hij werd begraven op de oostelijke hoek van de Boroboedoer. (Bataviaasch Nieuwsblad 14 sept 1933 en hij was ook drager ereteken Atjeh 1901-1905 en Atjeh 1906-1910.

Volgens stamboek: Vader FERDINAND BRITT en moeder CATHARINA PERK. (Vader en grootvader waren officieren Ned.Leger.)

G.L.N. Britt huwde 2x. 1ste huwelijk met Henriette Theresia Scheffer en 2de huwelijk met Klara Wilhelmina Rödlich (Radlich??) en zij was voorheen gehuwd (weduwe) te Padang met K(C)arel Willem Neijs (1866-1917)

Mevr. Britt Scheffer werd oorlogsslachtoffer. Zie dossier OGS en zij ligt te Kalibanteng Semarang onder grafnaam van Riemsdijk-Scheffer.

Zijn tweede echtgenote mevr. Klara Wilhelmina Britt-Rödlich werd oorlogslachtoffer en zij overleed op 9 nov 1944 te kamp Struiswijk Batavia. Het OGS heeft haar een eregraf toegekend op het ereveld Kalibanteng te Semarang.

Bij de geboortedatum van Klara Wilhelmina Rödlich plaats ik een NB, want in de dossiers van het OGS bij de NA staan 2 jaren geboekt als geboortejaar, namelijk 1873 alsmede 1874. Op bovengenoemde scan van Genicom wordt geboortejaar 1873 gehanteerd.

Bovengenoemde website noemt als geboorteplaats SOLO. Niet juist, dat moet zijn SOLOK Sumatra. (SOLO ligt Midden Java.)

Haar overlijdens datum vertoont – volgens dossier OGS in het NSA  – eveneens discrepancies.

Brief OGS d.d. 5 juni 1959: Verklaring dochter datum overlijden – juni of juli 1944 Struiswijk kamp.

Brief OGS 16 febr 1962: Overlijden 1944.

Brief OGS 11 juni 1958: Overlijden 9 nov 1944

Ik heb meer geschreven over deze familie BRITT en wel wegens het feit dat een nazaat opteerde voor het Indon. staatsburgerschap. Fridolin was een zoon van George Louis Nicolaas uit het huwelijk met mevr Britt-Scheffer.

 

Terug naar boven