Lapré, G.B.M.

Het is toch wat. De Borobudur een toeristische trekpleister en hoe weinig konden de bezoekers (en nog) bevroeden, dat aldaar vlakbij een stukje Ned.Indische historie te vinden was/is, namelijk onder andere het graf van G.B.M. LAPRÉ *1821 en + 1882 zoals vermeld op het graf. De woorden “Hier rust” staan er niet meer op.

Uit de Indische Navorscher. Zijn vader zou zijn geweest PIETER JACOBUS LEPRE/LAPRÉ gebr TEGAL circa 1761 en die in 1820 huwde met zijn moeder ALIDA BARENTINA HULSTHOFF. Volgens de INN pag 28 zou zijn vader op de huwelijksdatum ruim 68 jaar oud zijn, maar dat is een type fout en moet ruim 58 jaar oud zijn. (1820-1761 = 58/59 jaar).

Volgens B.v.TP uit de krant.

Uit zijn eerste huwelijk met Elisabeth Johanna Jansen tenminste 6 kinderen. Zie overl. advertentie.

Een kleinzoon van G.B.M. Lapré was Charles Herman Theodorus Lapré en ook zijn graf is te zien op deze website.

Extra info. Let wel:

Er was nog een ANDERE persoon geheten GUSTAVUS BOUT MORGENSTER LAPRÉ en die was geboren op 3 jan 1848 te Patjitan en zijn ouders waren JACOBUS WILLEM LAPRÉ en SUSANNA HELENA TRESSEL.(Gehuwd Madioen 19-9-1840). Militair KNIL en afgegaan Soerabaja 13 jan 1876. (Bron openarch.nl stamboeken.)

Er zijn een aantal websites hierdoor verward geraakt en zij hebben zo’n beetje het zaakje door elkaar gefrutseld. As maar gheef heluid. Zal wel, mij verder een biet, als ik zelf  maar geen incorrecte of misleidende zaken hier neerplonk.

Wilt u meer weten? Genoeg te vinden op het internet. Er is ook een website Lapré waar men het één ander uit de doeken doet.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven