Braam van, M.J.

Een pagina over een privé kerkhofje Boyolali destijds in eigendom van de familie VAN BRAAM.

Gebaseerd op berichten her en der op het internet van lokale media en of nazaten.

ZIE OOK DE PAGINA FAMILIE VAN BRAAM DIE IN DE JAREN 1950/1950 KOZEN VOOR HET INDONESISCH STAATSBURGERSCHAP.

Pagina geschreven ter ere en respect van mevr. MARIA FEDORA VAN BRAAM *1925+2017 en haar echtgenoot KAREL MOK *1909 +1970 (1973??). Zij liggen naast elkaar te rusten op het algemene katholieke kerkhof Sindurjan Purworejo (conform berichten van de familie).

Purworejo, Boyolali, Pekalongan, Haarlem, Hardenveld, Sobibor, Auschwitz, wat hebben zij met elkaar te maken?

Ik kwam DEZE nieuws website tegen toen ik aan het surfen was en verbaasde me lichtelijk over de inhoud die de journalist had geschreven en met name stoorde ik me aan het feit, dat hij m.i. een ietwat klungelig schreef over de eigenaren van dit privé kerkhofje. Immers, als hij een klein beetje zijn best had gedaan, dan had hij een paar andere artikelen over Purworejo kunnen vinden in de lokale berichtgevingen (geschreven door dochter Elisa Mok) en welke betrekking hebben op dit kerkhofje en de families die er te maken mee hebben. Maar goed, we zijn niet allemaal eender.

Er staat o.a. het volgende in (enkel een deel vertaald door mij):

  • “In de kampung PRAMBAMAN (en men vermoedt dat de naam is afgeleid van een Nederlander destijd geheten VAN BRAM) is een prive kerkhofje met 4 graven: 2 volwassen en 2 kinderen liggen er. De lokatie is langs de kali Gedhe gelegen. Het kerkhofje wordt regelmatig schoongehouden door naburige bewoners en men weet niet wie er liggen: waren het handelaren of ambtenaren? Nazaten komen wel regelmatig langs uit Nederland om er bloemen te strooien. In december 2018 gebeurde dat voor het laatst. Maar er zijn ook nazaten uit Purworejo die wat regelmatiger langskomen en toevallig waren die voor het laatst ook in december 2018 langs gekomen doch op een andere dag dan die uit Nederland.”

Men bedoelt dus de naam VAN BRAAM.

In het gastenboek van de Van Braam website op uwstamboomonline.nl (deze pagina bestaat intussen niet meer) staat een notitie van NICHOLAS VINCENTO wonend te PURWOREJO met informatie dat hij de achterkleinzoon (hij zegt”great grandchild”) is van FEDORA MOK VAN BRAM (daar hebben we dus de naam van BRAM verkeerd geschreven.)

Zou deze familie uit Purworejo bedoeld zijn door de journalist?

Mij was uit hoofde van mijn nieuwsgierigheid al meer bekend over de naam van Braam en ik struinde verder op het internet en vond een tweetal filmpjes op youtube waarin een nazaat Nicholas Vincento zijn liefde toonde voor zijn overleden overgrootmoeder. Op Facebook vond ik ook meer over mevr. Fedora Mok – van Braam en haar gezin die ook zeer liefdevol over hun moeder, geschreven door nazaten en besloot derhalve  om mijn eer en respect te betonen door middel van deze pagina.

Goed, over de familieleden van Braam en aanverwanten is heel veel te vinden en daar ga ik hier dus niet verder over schrijven. De lezer mag dat allemaal zelf opzoeken en lezen.

Ik heb enkele beelden uit dat YouTube filmpje geknipt en hieronder geplaatst, voorzien van de gegevens zoals geplaatst door de familie. (Echter, met her en der wat kleine verbeteringen en of aanvullingen uit de almanakken e.d. afkomstig.) Ik heb tevens ook foto’s ongevraagd gedupliceerd van de website Van Braam omdat deze foto’s TE waardevol zijn om niet verder verspreid te worden.

Hieronder de graven (het gebouwtje rechts) van Marius Johannes van Braam en echtgenote prinses Pentras en zoals bedoeld en omschreven in het artikel in de eerste link hierboven op deze pagina. Met de nadruk op nummer 12. De eerste foto is gedateerd 1907 en de tweede foto is uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Anno maart 2019 conform de link boven naar Newsokezone/Solopos hieronder een foto van de graven. In de loop der tijden is er wel het één en ander veranderd/verbeterd/gerenoveerd.

Aanvullende foto’s op 22 JUNI 2021 van de graven, verkregen van de Heer IBNU RUSTAMADJI en de foto’s dragen zijn COPYRIGHT en zijn gedateerd juni 2021. (Doorgestuurd naar mij via een andere kennis, beiden van ROEMAH TOEA GROEP op FB). Met dank voor het verstrekken. Zoals eerder geschreven, worden de graven onderhouden door nazaten. Het ziet er allemaal heel keurig en netjes verzorgd uit.

Einde aanvullingen foto’s juni 2021.

Om hiernavolgend te komen op Johannes Marius van Braam, nummer 12 van de groepsfoto boven.

Johannes Marius van Braam was geboren 1888 en hij huwde LUCIE ANTHONIO (*8 juni 1894 Jogja) en zij huwden Jogja op 27-7-1914. Dit echtpaar kreeg 12 kinderen en het 9de kind was MARIA FEDORA VAN BRAAM, geboren op 26 nov 1925 te Solo (Soerakarta) en overleden te Purworejo op 16 juni 2017, begraven op 18 juni 2017 kerkhof Sindurjan Purworejo.

Ter ere en respect van mevr. Maria Fedora van Braam en haar echtgenoot, hieronder wat meer gegevens en foto’s, afkomstig van achterkleinzoon Nicholas Vincento via zijn Youtube filmpjes.

Maria Fedora van Braam huwde Karel Mok en dit echtpaar kreeg 10 kinderen. Haar echtgenoot werd te Haarlem geboren op 11 okt 1909 te Haarlem en hij overleed te Purworejo (Jenar wetan) op 14 nov 1970.

De ouders van Karel Mok waren:

  • Abraham Mok, *Haarlem 18 maart 1881 en +17 sept 1942 Auschwitz concentratiekamp.
  • Frederieka(Fredrika) Danneboom (Denneboom)*22 nov 1877 Hardenberg en +17 sept 1942 Auschwitz concentratiekamp. Haar naam wordt door diverse instanties verschillend geschreven.
  • Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Pauline en Karel. (zie onder voor details).
  • Gegevens afkomstig uit DutchJewry. Deze site meldt ook dat Karel Mok is overleden op 26 okt 1973 in tegenstelling tot wat de familie meedeelt, overleden 13 nov 1970 en begraven 14 nov 1970, in het Youtube filmpje zoals vermeld in link 2 hierboven. (zie ook foto screenshot filmpje 2 hieronder met de datum begrafenis vermeld.)

Karel Mok had een zuster PAULINE MOK, *29 mei 1906 Haarlem en gehuwd met LEVIE EREIRA *17 okt 1900 Amsterdam. PAULINE en echtgenoot LEVIE overleden beiden te SOBIBOR op 9 april 1943. (Bron: Dutch Jewry.)

Hieronder een foto (Bron: Joods Monument) van de ouders van Karel en Pauline Mok. Meest waarschijnlijk zal deze foto gedateerd zijn uit eind 1906/begin1907 en zal het kindje namelijk Pauline zijn. (Als het kindje Karel geweest was, waar is dan Pauline?…Ik stel derhalve vast dat dit Pauline geweest moet zijn.)

Nog iets meer over Karel Mok.

In 1928-29 (Karel was 20 jaar oud) vervulde hij de militie plicht. Op zijn kaart wordt vermeld, dat hij al 5 jaar ervaring heeft als slachter in de slagerij van zijn vader. Zijn vader was slager, echter GEEN varkensslager, zo vermeldt de militiekaart. In dienst werd hij geplaatst bij de Intendantie. (Bevoorrading, voorzieningen e.d.)

In 1932, na diensttijd, huwde Karel te Haarlem met Anna Teeuwen (*1908 +1999 Haarlem). Scheiding volgde te Pekalongan. (Vonnis Raad Pekalongan en ingeschreven te Jakarta.). Op zijn huwelijksakte wordt vermeld, dat hij assuradeur was.

Volgens het filmpje nummer 2 Youtube blijkt Karel Mok in Indonesia het beroep te hebben van “tani” / Landbouwer-veehouder) en staat hij ergens (waarschijnlijk stallen op de achtergrond??) met een varken.

Mij is onbekend, wanneer Karel naar Indië is vertrokken. In elk geval werd het trieste lot van deportatie door de Nazi’s naar de concentratiekampen en aansluitend de dood,  hem bespaard gebleven, in tegenstelling tot zijn ouders en zuster Pauline. Zou hij vóór de oorlog al naar Indië gegaan zijn? En zou hij dan door de Japanners gevangen genomen zijn? In de beschikbare bronnen is niets hierover te vinden. Ook niets in de data base van de Joodse gemeenschappen.

Het archief Amsterdam zegt dat er wel een dossier JOKOS 60792 aanwezig van zijn vader Abraham Mok en diens gezin, echter alleen na toestemming van Stichting Joods Maatschappelijk Werk ter inzage. Wellicht werd hij toch ook gedeporteerd, maar overleefde hij het concentratiekamp?

Is hij als militair naar Indië getrokken tijdens de politonele acties?  Het maakt verder niets uit. Hoofdzaak is, dat hij en zij met elkaar en hun gezin gelukkig waren.

Net als hij destijds werd Fedora in de koets van de Kraton naar haar laatste rustplaats gebracht en de koets werd NIET door paarden voortgetrokken, doch door mankracht. Zie het artikel zoals ik op de foto heb gelinkt.

Moge zij allen in vrede rusten onder de hoede van God’s Genade.

Met dank aan genoemde bronnen.

Terug naar boven