Dijk van, T.Th.H.

Voor mevr. TRIJNTJE THEODORA HENDRIKA BOSSHARD-van DIJK, die rust op een Muslim kerkof ergens in de buurt van TJEPER KLATEN.

Zij overleed op 1 jan 1893 en morgen (ik schrijf dit stukje op 31 dec 2021) is het 129 jaar geleden dat zij haar ogen sloot en op reis ging naar onze Schepper. Voor u opdat u niet vergeten moge worden, want in uw leven was u onbekend gebleven.

(De foto’s van het graf zijn afkomstig van de heer Kaleb Hendi Setiawan dec 2021.)

“Hier rust in vrede Trijntje Theodora Hendrika Bosshard geb van Dijk. Geboren ??-??-1856 te Amseterdam en overleden te ?? op 1 januari 1893.”

Ik heb heel weinig over Trijntje kunnen vinden; zelfs haar exacte geboorte datum is niet te vinden in de gangbare archieven. (Ik ben uitgegaan van het geboorte jaar 1856 zoals op haar graf staat).

Haar overlijdens datum staat vast in de RA1894: Trijntje Theodora Hendrika van Dijk 1-1-1893.

Zij had een kleindochter (*1914) die naar haar vernoemd werd, eveneens geheten Treintje(Trijntje) Theodoera(Theodoera) Hendrika Bosshard die in Indonesia bleef en daar ook is overleden.

Volgens openarch.nl (stamboek van zoon Wilhelm Caspar) was zij gehuwd met Jacob Bosshard een Zwitsers militair in KNIL dienst. Uit het huwelijk tenminste meerdere kinderen.

Jacob hertrouwde na het overlijden van Trijntje op 18 nov 1893 te Klaten (Solo) met Souvia Juana ULMER (RA1895)

Hieronder  zoon Wilhelm Caspar (Casper) uit Openarch.nl met vermelding ouders. Moeder wordt genoemd als Theodore Hendrika van Dijck. Een andere stamboekkaart van zoon Wilhelm noemt zijn moeder als Theodore Hendrica van Dijck.

Zoon Wilhelm werd gegageerd in juni 1912 (had wat bonje met meerderen) en werd deurwaarder (kranten Delpher.nl)

Zoon Wilhelm werd geïnterneerd en volgens de archieven van het OGS bij het NA werd hij geëxecuteerd op 21 aug 1945. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie hanteert als grens de datum 2 sept 1945 waarbij officieel de capitulatie werd getekend volgens hun brief DB 132/30 van 10 jan 1969 in antwoord aan de OGS.

Zoon Wilhelm huwde met Charlotte Evelien Hagenbeek.

RA1918: Huwelijk 15-9-1917 te Djokdja WILHELM CASPAR BOSSCHARD met CHARLOTTE EVELINE HAGENBEEK. (RA1905: Zij werd erkend te Kedoe op 5 dec 1903 hetgeen NIET wil zeggen dat deze datum ook haar geboortedatum is. Zie scan OGS hieronder: geb datum 4-10-1898)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven