Deuning, C.F.

Grotendeels is het opschrift NIET te lezen. Datgene dat wel te lezen is:

Casper Frederik Deuning….. gestorven te Tjeper 11-03-1905 Oud Administrateur van Tjokrotoeloeng (tegenwoordig op die plaats een pasar) in de ouderdom van 63 jaar. Voor verdere details kan me terecht op de site van William Deyman over Julie een Indisch meisje.

Foto onder: Kijk naar de ligging van de andere graven. In welke richting liggen zij? Nagedacht erover? Bent u eruit gekomen? Ik wel. Het antwoord heb ik op de begraafplaatspagina al gegeven. Juist ja.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven