Portier, A.A.

Dan hieronder enkele foto’s van een bijzonder graf. Het graf van Arend Alexander Portier, geboren 22 aug 1880 en gestorven 13 januari 1886. In de almanakken was hij niet terug te vinden.(Noch zijn geboorte, noch het overlijden.)

In die contreien Solo en Jogja waren destijds veel familieleden Portier te vinden, veelal gehuwd met lokale vrouwen. Als ik afga op het gebruik van voornamen destijds (vernoemd worden naar ouders, grootouders, voorouders) dan kom ik slechts een nazaat tegen van de stamvader Arend Portier, zijnde Alexander Leendert Portier geboren 1845 en gestorven 1911 te Solo. De jonge Arend Alexander Portier zou dus van deze tak Portier af kunnen stammen. ???

Wat is het bijzondere aan het graf van de jonge Arend? Het volgende: er staan 3 opschriften op zijn graf: In het Nederlands , het oude Javaans en het Arabisch. M.i. duidt dat erop, dat hoogstwaarschijnlijk de jonge Arend een Javaanse moeder gehad moet hebben OF dat de vader van Arend bindingen had met de Javaanse en/of Arabische taal. (Wat de Javaanse en Arabische opschriften vermelden, weet ik niet.)

Nu was er in 1876 te Solo een boekhandelaar geheten Portier die samen met Jonas een zaak had: Jonas, Portier en Co. En deze boekhandel had een boekje uitgegeven in de oude Javaanse taal met betrekking tot het behandelen van sawah-gronden om een optimale oogst te verkrijgen. Zou er een verband bestaan tussen deze boekhandelaar Portier en de jonge Arend? Zo ja, waarom werd Arend in dat gehucht begraven? Solo had immers een Europees kerkhof? Of was dit stukje grond destijds in privé bezit van de boekhandelaar Portier???? Vóór 1881 werd in elk geval de boekhandel verkocht aan de heer C.L. Baier. De heer Portier zou derhalve van de opbrengst aldaar een stukje grond gekocht kunnen hebben. Zou gekund hebben, alhoewel ik mijn twijfels erover heb of het directe familie was.

Overigens deze boekhandelaar J.L. Portier bood zijn huis te koop aan op 1 okt 1880 en de locatie was Kedong Koppi en naast het woonhuis was de drukkerij annex boekhandel.

Let wel, het bovenstaande met betrekking tot Arend Alexander zijn slechts veronderstellingen mijnerzijds gebaseerd op enkele feiten. Het zijn dus pertinent geen beweringen.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven