Breijman, J.G.J.

Het graf van de heer J.G.J. Breijman te Ceper Suikerfabriek.

Hij was geboren te Amsterdam op 8 aug 1832 en stierf – na een ziekbed van een week – te Tjepper op 25 okt 1889. Hij huwde op 25 febr 1856 te Semarang met Charlotte Meijer,

Met zijn sterfdatum is tevens een andere droevige en tevens blijde  gebeurtenis mee gemoeid. Één van zijn dochters Johanna Josephine Breijman huwde namelijk op 23 okt 1889 (twee dagen voor de dood van haar vader) met Jkh. Henri Etienne Gustave Boreel. Dit gezin Boreel werd ook geen leed bespaard, want hun 3 zonen: Willem, Alfred en Gustave Boreel geraakten in Japans krijgsgevangenschap. (Zoon Gustave was hoofdonderwijzer, zoon Alfred was theeplanter en over zoon Willem weet ik niets). (Bron: Japanse interneringskaarten GaHetNa.nl)

Het gezin J.G.J. Breijman-C.Meijer had daarnaast (bij mijn weten – ik heb me niet verder verdiept in de genealogie van dit gezin) ook nog de volgende kinderen:

  1. Jacqueline Susanne Charlotte Francoise, die op 25 juni 1885 met Eduard Manuel huwde,
  2. Guillaume Fernand huwde op 20 nov 1902 met Petronella Elisabeth de Kroes te Bogor en huwde ten tweede te Batavia op 21 okt 1910 met Anna Maria de Kroes.
  3. Dan zoon J.J. welke ooit eens een keer veroordeeld werd wegens het zwaar letsel toebrengen aan plantage medewerkers, in zijn functie als opzichter.

Enkele feiten/wetenswaardigheden over de heer J.G.J. Breijman, gehaald uit de www.kb.nl

Ten behoeve van eventuele geïnteresseerden in de genealogie van deze familie, hieronder:

Foto links: Copyright Mas Aga Yurista P. en de foto rechts is copyright Roemah Toea. Let op de letters “J.C.J.” …. Verwering door de tand des tijds heeft ook hier toegeslagen. (Anno 2015).

Foto copyright ROEMAH TOEA, het graf van de heer Breijman te Tjepper op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Op de foto één der webmasters van ROEMAH TOEA.

Dan nog een extra wetenswaardigheidje voor de liefhebbers. Het wereldje van de suikerbaronnen was klein. Ons kent ons, was het motto.

Toen de heer Breijman het leven liet, was het noodzakelijk en naar algemeen gebruik destijds, dat zijn zaken werden afgehandeld en werden daar gemachtigden/executeurs voor aangewezen (zeer zelden was het de weduwe en des te vaker waren het kennissen of prof. daartoe aangewezenen).

In dit geval van de heer Breijman waren het de executeuren van Nispen en Andreas. Op zich zelf niets vreemds aan, ware het niet dat één der executeuren de heer A.B. Andreas was. Deze was namelijk ook eens een keer een administrateur geweest van Tjepper en Bendo ….. ondergetekende webmaster is aan hem gerelateerd via de tak Joseph Johannes (Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan).

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven