Beek van. H.A.

De tombe van Hendrik Albertus van Beek.

De naam van Beek werd verbasterd tot Van Beck, Becks, van Deck, Dek…as het beessie maar een naampie heeft toch?

Hieronder een scan van de website van een betreffende autoriteit gedateerd 2011. Men noemt het mausoleum gemakshalve Makam van Beck (letterlijk Graf van Beck.)

Wat is er bovenstaand eigenlijk van waar? Waar is: het mausoleum bestaat en de lokatie is ook juist en vrij makkelijk te benaderen. NIET waar is dat men beweert dat dit het graf van van Beck is. Wat is dan wel waar? (Gegevens uit de almanakken en oude kranten, dus ik mag aannemen dat deze juist zijn.)

——————–

Op 29 aug 1907 huwde te Bandung de heer H.A. van Beek met 1) juff. Adolphine Schultz.

  • Hij heette voluit HENDRIK ALBERTUS VAN BEEK en was geboren te Den Haag op 6 febr 1878 en overleden te Den Haag op 19 okt 1953 en was van beroep ARCHITECT bij Waterstaat en Dienst B.O.W. in Indië. In het jaar dat hij huwde had hij de rang van Opzichter te Koeningan.
  • Zij was geboren te Semarang op 7 juli 1884 en overleed te Cheribon op 3 nov 1915 en heette voluit ADOLPHINE JULIA EMILIA THEODORA SCHULTZ. (RA1896 en RA1916)
  • Uit hun huwelijk werd geboren een zoon HENDRIK ADOLPH FRANCISCUS VAN BEEK op 3 mei 1908 te Koeningan en de kleine Hendrik overleed te Cheribon op 3 okt 1908. (Delpher en RA1910 met vermelding (m) hetgeen natuurlijk (k) moet zijn.)

Op (in elk geval NA oktober 1923)  huwde de heer H.A.van Beek met 2) mevr. CAROLINE PECHLER. Zij was per 11 aug 1922 weduwe van Leonard Frans Theodoor van der Wagt en dochter van August Theodoor Pechler en onbekende vrouw nn. Dochter Caroline was geboren 29 mei 1894 Pekalongan en overleden Den Haag 2 sept 1941.  Zie hiervoor ook de genealogie van de familie Pechler-Zimmerman te vinden op het web. Waarom NA okt 1923? Omdat hij vanaf febr 1923 t/m okt 1923 alleen verbleef bij zijn vader in Den Haag wegens groot verlof.

Hieronder de akte van overlijden van de heer van Beek te Den Haag.

 

Tot zover hierboven een deel van de genealogie van de heer H.A. van Beek.

Wat betreft het mausoleum: Vroeger – volgens krantenknipsel gelegen in de rimboe…Tegenwoordig ligt de rand van het monument nog op geen 10 cm van de Jalan Cigugur-Palutangan verwijderd.

Ingevolge de inhoud van bovenstaand artikel bijkt dat de stoffelijke overschotten van mevr. van Beek-Schultz en hun zoontje in elk geval NA juni 1921 te ruste zouden zijn gelegd. Is dit inderdaad gebeurd? Gedenkwaardigheden deel 1 uit 1934 vermeldt totaal NIETS over mevr. van Beek en haar zoontje en al helemaal niets over het mausoleum. Het krantenknipsel zegt dat wijlen beiden overgezet zouden worden, waar lagen zij dan voorheen? Bezoekers/onderzoekers die heden te dage het mausoleum bezoeken en binnen kunnen treden beschrijven de ruimtes binnen en zeggen: “Er is ruimte om overledenen te ruste te leggen, er is ruimte om bezoekers te ontvangen maar men zegt niet: Er liggen 2 kisten of iets dergelijks.”

Indonesië kennende lijkt het me ook vreemd, dat dit mausoleum (of wat het dan ook moge wezen) gewoon toegankelijk is om een ieder binnen te kunnen laten komen….Normaal gesproken doet het bijgeloof al snel een woordje mee spreken maar dat is hier totaal niet aan de gang.

Vreemd. Is er tijdens de Bersiap wellicht vernield, geroofd of iets dergelijks? De overige graven zijn in elk geval ontdaan van enig kenmerk van welke aard dan ook.

Heden ten dage zijn behalve het mausoleum slechts enkele graven ( van het aantal van 24) nog te zien maar die helaas onherkenbaar zijn. Wie dus in welk graf ligt is mij volkomen onduidelijk en ik kan slechts afgaan op de lijst GHG1Graf en daaruit puttend enkele aanvullende details hier vermelden.

Ik voeg hieronder enkele foto’s toe die begin aug 2018 ter plekke gemaakt zijn door de heer Lutfi Yondri (een archeoloog te Bandung) waarvoor veel dank en ik heb de foto’s van zijn copyright voorzien. Daarbij ook een foto uit de Moesson 1992.

De eerste foto hieronder toont 2 bijna identieke graven naast elkaar en met elkaar verbonden. Dit zullen beslist graven zijn van personen die bij elkaar hoorden.

 

Moge zij allen rusten in vrede.

Terug naar boven