Haije, S.G.

Het graf van Susanna Geertruid Haije.

Foto onder: Duidelijk is te zien dat men schade aan het graf heeft gepleegd. Souvenirjagers?

Uit het boek Sumatraantjes van Sentgraaf.

Het grafopschrift. In 1911 schijnen nazaten voor de nieuwe grafsteen gezorgd te hebben. Zie onder deze scan.

De ondertekenares S. Hoogenstraaten – van Kempen was een achterkleindochter genaamd Sabine van Kempen. (Kleindochter van Servais Hendrick van Kempen, de jongste zoon van het echtpaar van Kempen / Haije). Waarom de Franse taal gebruikt werd voor het grafopschrift is mij onbekend.

Wie was zij? Wie was haar echtgenoot?

Welnu, zie de scans hieronder. Zij was Susanna Geertruid Haije, gedoopt 15 jan 1743 te Amsterdam, voor de kerk gehuwd te Amsterdam op 9 febr 1759 met Thomas van Kempen Jansz. (Niet verwarren met die andere Thomas van Kempen ook genaamd Thomas di Kempis.)

Zij kregen 2 kinderen, te weten Jan Mauritius en Servaas Hendrick (Admiral). Even rekenen: Jan werd geboren 1759 en zijn moeder overleed 1767. Jan was dan circa 8 jaar oud. Zijn vader Thomas werd in 1781 gevangen genomen en Jan was toen oud circa 22 jaar oud. Zou zijn hem en zijn broertje Servaas naar Nederland gestuurd hebben voor hun studie? Jan Mauritius verdronk aan het einde van zijn leven te Den Haag in 1819.

Wat deed Thomas van Kempen voor de kost? Hij was onderkoopman en laatste commandant(opperhoofd) van het fort alvorens het in 1781 werd verwoest door de Engelsen en werd gevangen genomen. Ik heb niet kunnen vinden wanneer hij weer vrij kwam en de rest van de gevangenen ook. Hij overleed in 1784 te Amsterdam.

Na het overlijden van zijn echtgenote Susanna Geertruid Haije huwde hij op ?? te ?? met Ida Bela Grieze. Zij overleed te Waddinxveen en haar overl. adv. werd getekend en geplaatst door haar stiefzoon Jan Mauritius van Kempen.

Moge mevr. Susanna Geertruid van Kempen geboren Haije en allen die daar ook begraven werden maar wier graven er niet meer zijn, in alle eeuwige vrede hun rust hebben.

Terug naar boven