Cup, G.A.

Een verloren eenzaam graf, een ietwat overwoekerd en het betrof de heer Gerard Alfred CUP, geboren 10 aug 1911 te Batavia en overleden op eerste Kerstdag 25 december 1973.

Hieronder de grafplaat van het graf. Er staat tekst op die gedeeltelijk een ietwat bezijden de waarheid is en ik heb mevr. Lia Nuralia erop gewezen en haar de juiste gegevens verstrekt.

Er is weinig te vinden over de heer Gerard Alfred Cup: In de RA wanneer hij geboren werd en waar en in een andere RA 1938 Adresboek staat genoteerd, dat hij assistent was op de koffie onderneming Bangelan Soemberpoetjoeng (nabij Malang) en nu nog bestaand.

Aan de hand van commentaren van lezers/lezeressen op de posting van mevr. Lia Nuralia, welke als volgt waren:

 • Hij had een moeder die niet deed denken aan een Europese, maar eerder aan een lokale vrouw
 • Hij hield veel van zijn moeder en leefde heel lang bij haar,
 • Hij was nooit gehuwd geweest en had ook geen relatie met een lokale vrouw.
 • Hij had een enorme bibliotheek in huis.
 • Hij had een postzegelverzameling.
 • Hij had in zijn huis een lievelingspop die met hem mee het graf is ingegaan,
 • Hij was werkzaam als administrateur op deze ondernemning (van ?? tot ?? In elk geval pas na de oorlog, want onder Nederlands koloniaal bestuur had ie natuurlijk geen schijn van kans gehad.)
 • Hij was een weldoener voor de werklieden op de ondernemning,
 • Hij werd door de N.I. regering opgeroepen om dienst te doen in het leger toen de oorlog uitbrak met Japan,
 • Hij werd gepakt door de Jappen en kon ontsnappen en hield zich schuil tussen de bevolking ,
 • Hij scheen Duits bloed in zich te hebben. (Volgens uitpluizerij mijnerzijds: Nederlandse vader geboren in Amsterdam maar regelmatig voor werkzaamheden te Duitsland verbleef, 2 kinderen werden in Düsseldorf geboren) en
 • Meer “prietpraat” verhalen van mensen die hem nog gekend hadden, toen hij al op bejaarde leeftijd was en zij nog klein waren en wel eens bij hem op bezoek kwamen,

heb ik wat achtergronden kunnen ontcijferen die op hem betrekking hebben.

Een stukje commentaar op de posting met een ietwat “Vom Hören Sagen” inhoud, zoals bijvoorbeeld dat zijn moeder een Madurese was. (Navraag aan de persoon gaf als antwoord: Ze leek op een Madurese.)

Nogmaals: gebaseerd op de commentaren en gevolgtrekkingen mijnerzijds getrokken uit de almanakken e.d. Maar NIET onderstaafd door actes en andere historische stukken.

Maar eerst hieronder nog een foto 1972, een jaar voordat hij overleed, van één der bezoekende commentatoren op de posting. Als kind met hoedje staat zij zelf op de foto Op de achtergrond de oude administrateurs woning van de onderneming waar de heer Cup tijdens zijn dienstjaren resideerde.

Anno april 2019 hieronder een foto van het huis waar de heer Cup verbleef:

Nogmaals dan, na wat gevolgtrekkingen en gegevens van derden maar zonder historische documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de ouders van Gerard Alfred Cup waren:

Floris Godefridus Cup ( * Den Haag 23 mei 1880 en overleden ?? te ?? – www.openarch.nl) en 29-7-1908 te Malang gehuwd  en Eleonora la Bastide (*26 juni 1891 te Panaroekan Situbondo erkenning en overleden ?? te ??)

Floris was van beroep musicus (cellist in een strijkorkest)  en ging een paar keren naar Nederland en terug, waaronder 1931/32 en 1937. Op de pk kaart uit 1931 staat vermeld dat hij dan al gescheiden was van Eleonora la Bastide. Wanneer ???

Godefrieda Juliette moet het oudere zusje geweest zijn van Gerard Alfred en was ook jong overleden.

Bron: Roosjeroos.nl

De moeder van Gerard Alfred Cup was mevr. Eleonora la Bastide. Na rijp beraad met Boeroeng webmaster van het I4E moet de vader van Eleonora geweest zijn de heer Karel Eleonard la Bastide, (* te Amsterdam) die in 1891 inwoner was te Panaroekan. Vertrok daarna naar Batavia waar hij een waterfabriek had en die weer verkocht. Karel verhuisde daarna naar het Malangse en had daar een suikerfabriekje op eigen naam en had ook samen met 2 Chinese broers nog een ander suikerfabriek nabij Kediri . Dat verklaart ook dan het huwelijk in 1908 te Malang/Pasoeroean van dochter Eleonore. Karel overleed te Malang in 1913. Karel Eleonard had nog 2 broers die aktief in voormalig Indië hun bezigheden hadden: de oudste broer was ambtenaar landmeter en de tweede broer was redacteur.

Nog extra ter vermelding: de bewoners van de onderneming hebben voor de begrafenis van de heer Gerard Alfred Cup gezorgd.

Moge hij in eeuwige vrede zijn rust hebben.

Met dank aan mevr. Lia Nuralia en de overige bronnen (Voor zover deze waar zijn)

Terug naar boven