Gockinga, Dochtertje

Het graf in het voorportaal de kerk van het dochtertje van Godfried Carel Gockinga en Johanna Maria Alting, geboren op 7 september 1788 en de volgende dag overleden:

Uit de kranten 1926 de volgende scan (deels).

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven