Veer de, E.J.

Het graf van Elisabeth Josephina de Veer

Ter gedachtenis aan onze vriendin E.J. STEEVENS , geboren DE VEER, overleden te TJICAROA (!!!) 7 januari 1865“. Mij is onbekend waarom zij hier begraven ligt. Hoogstwaarschijnlijk aldaar bij vrienden/kennissen  gelogeerd en overleden? Zij was vanaf 18 aug 1939 weduwe en was op 25 dec 1835 gehuwd te Haarlem. (Schijnbaar kon men op 1ste Kerstdag huwen of is de datum verkeerd ingevuld door de ambtenaar. Hij was Instituteur at dat ook moge betekenen.) Een maand voordat een zoon werd geboren, stierf haar echtgenoot Nicolaas op 18 aug 1939.

Aanvulling en correctie van de heer Henri Bik:

Zij was op 25 dec 1835 gehuwd te Haarlem. Een maand voordat een zoon werd geboren, stierf haar echtgenoot Nicolaas op 18 aug 1839.  In Nederland kun je gewoon ook op 25 of 26 december trouwen en volgens de huwelijksakte was Nicolaas ‘installateur’ .

(Nicolaas Izaak Steevens was eerder gehuwd geweest met HYACINTHE GIRARD, geboren te Neufchatel Zwitserland, Zij was gouvernante en stierf bij de geboorte van één van hun kinderen.)

Op 2 januari 1874 huwden te Haarlem de heer Hendrik Beth (geboren te Batavia) en Elise Mathilde Eleonore Steevens.(geboren 1839). Zij was één der dochters van het echtpaar Nicolaas Izaak Steevens en Elisabeth Josephina de Veer.

Het echtpaar Steevens de Veer kreeg onder andere ook een dochter Emilie Adele Francoise Steevens (1837-1885), die later huwde met de heer Gustave Buijn (1833 Batavia -1900 Den Haag). Het gezin Buijn-Steevens woonde te Batavia en plaatste de overlijdens advertentie van haar moeder E.J. Steevens-de Veer, met vermelding dat zij ruim 60 jaar oud werd.(geboren c.a. 1805)

Het is dus zeer mogelijk geweest, dat moeder E.J. Steevens meetrok naar Indië samen met haar dochter(s).

Op het oude kerkhof Tanah Abang III te Batavia liggen begraven graf 380:

Volgt tekst op het graf

Emilie Adele Francoise Steevens echtgenote van G. Buyn geboren te Haarlem 15 mei 1837 ontslapen te Singapore 30 juli 1885 haar stoffelijk omhulsel alhier overgebracht 5 aug 1885. Hier rust Gustave Francois Buyn geboren 7 juli 1862 gestorven 24 nov 1915.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven