Woesik van, F.

Onderstaande foto kon ik niet ontcijferen.

De heer Henri Bik verstrekte mij de volgende gegevens:

Het grafschrift op het andere roestig omheinde graf heeft u niet beschreven. Mijn achterneef Sven Verbeek Wolthuys was in 2018 op dat kerkhofje en heeft een foto van die grafsteen gemaakt:

Het blijkt het graf van Frits van Woesik te zijn: geboren 18 Feb 1898 in Sindanglaut, aangifte in Bandoeng (Reg Alm 1907 Pag 46), overleden in Cisarua in 1968. Frits werkte na de oorlog op de theeplantage.

Volgens zijn Japanse interneringskaart is zijn vader H. van Woesik, zijn moeder Himah, zijn echtgenote Ratmadjoewita en woonde hij in 1942:  Gang Emmong Tjikawawo, Bandoeng. 

Mogelijk is zijn vader: Henry van Woesik, geboren 1863 in Semarang, overleden 1923 in Bandoeng. 

Met dank aan Lia Nuralia en met dank aan de heer Henri Bik.

Moge hij rusten in vrede.

Terug naar boven