Blankenberg van, J.

Één van de aldaar begravenen te Cochin heb ik uitgelicht en wel: de heer Johannes van Blankenberg.

 

 

De graftekst luidt als volgt:

HIER RUST TER ZALIGE OPSTANDINGE HET LYK VAN WYLEN DEN E: HEER ( DEN EDELEN HEER) JOHANNES VAN BLANKENBERG. IN LEEVEN KAPITAN TER ZEE EN EQUIPAGEMEESTER. GEBOREN TE NIEUWSVLIET STAATS VLAANDEREN DEN 18 MAIJ 1749 OBIT DEN 2 APRIL AO 1794.

Goed, hij was dus kapitein ter zee. Maar dat was hij niet altijd geweest, want:

 

  1. Hij trad in dienst bij de VOC op 26 dec 1772 en vertrekt als scheepstimmerman maat naar CEYLON en arriveert aldaar 16 juli 1773. Op zijn staat van dienst staat vermeld dat zijn moeder heette: JOHAN GOONEN. (Niet bij mij wezen maar bij de dames en heren van GaHetNa die deze naam neergeschreven hebben tijdens digitalisatie).
  2. Hij keerde naar Nederland terug op 3-2-1774 en arriveerde te Nederland op 25-8-1774 en trad uit dienst.
  3. Hij trad wederom in dienst bij de VOC op 25 jan 1777 en vertrok naar CEYLON als Opperstuurman, arriveerde daar 20 aug 1777. (Hij zal dan hoogstwaarschijnlijk in de periode aug 1774 tot jan 77 een opleiding tot stuurman gevolgd hebben, want je wordt niet zomaar van de één op de andere dag bevordert tot Opperstuurman als je voorheen Scheepstimmerman was.)
  4. Hij voer dan zo’n beetje heen en weer naar Nederland(??) of aldaar in die contreien naar Ceylon en terug naar Malabar v.v. of wel misschien naar de Molukken om wat peper en zout (zonder stelletjes) te laden en lossen??
  5. In elk geval overleed hij op 2 april 1794 in de rang van Kapitan ter Zee…. Op zijn 2de kaart staat dat zijn moeder heette JOHANNA BONE. (Niet bij mij wezen maar bij de dames en heren van GaHetNa die deze naam neergeschreven hebben tijdens digitalisatie).
  6. Hij kan overleden zijn wellicht wegens het feit, dat de macht van de Nederlandse VOC in 1794 tanende was en dat hij een poosje aan het schieten was tegen de Engelse vloot, die regelmatig opstoomde om Cochin over te nemen,  toen hij het fort moest verdedigen? Of misschien was hij gewoon ziek geworden, kan ook.

Ik heb niet kunnen vinden waarom hij Van Blankenberg heette, terwijl zijn kaarten vermelden dat zijn moeder JOHAN GOONEN of JOHANNA BONE heette. ??

 

Wel kunnen vinden het volgende:

Boek Fort Cochin Kerala 1750-1830, The Social Condition of a Dutch Community. Geschreven door Anjana Singh te Mumbai november 2009. (Een heel goed leesbaar en gedetailleerd boek.) BRILL uitgeverij  Leiden 2010.

Johannes van Blankenberg scheen gehuwd te zijn geweest met ANNA HELENA DAIMICHEN (gedoopt Cochin 24 nov 1765), dochter van Johan Andries Daimichen en Pasquella Lucasz. Na de dood van Johannes huwde zij ten tweede met Francois Joseph von Wrede uit Heidelberg Duitsland.

Johannes had een zuster geheten Maria van Blankenberg, die gehuwd was met Johan Hendrik Saalig. Dit echtpaar kreeg een dochter die zich noemde: Diderika Memeling BLANKENBERG (zonder “van”)

 

Kortom: Moge zij (de begravenen) allen in vrede rusten aldaar in dat tropische COCHIN. Zij trokken uit Europa naar dit oord toe om er hun geluk te vinden…Op het kerkhof liggen namelijk ook vrouwen en kinderen (wellicht aldaar geboren) begraven.

Terug naar boven