Depok – YLCC


Wil men meer weten over de families van Depok, klik dan op deze volledige en nauwkeurige uitleg van de website De Calonne.


In Depok is gevestigd de Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein. Van de site van YLCC heb ik onderstaand stukje overgenomen en de rest van het verhaal kunt u daar lezen.

Geschiedenis van Depok in het kort:

De geschiedenis van het land Depok begint al in de zeventiende eeuw. De Raadsordinaris van de Raad van Nederlands-Indië Cornelis Chastelein (1657-1714) is de stichter van het land Depok. Hij verzamelde tussen 1696 en 1713 een vijftal aaneengesloten percelen land die samen het land Depok zouden vormen, namelijk: Mampang, Depok, Karang Anjer en twee percelen op de oostelijke oever van de Ciliwung.

In 1696 kreeg Cornelis Chastelein het land Mampang als geschenk van de Regering in Batavia. In hetzelfde jaar kocht hij van Lucas van der Meur een stuk grond dat aan Mampang grensde en Depok heette. Depok zou later de naam van zijn landgoed worden.

Karang Anjer, grensde ten noorden aan Depok en Mampang en dat perceel kreeg hij in 1711 als geschenk van de regering in Batavia. Het noordelijkste deel van Karang Anjer – dat later Cinere zou worden genoemd – schonk hij in zijn testament aan zijn onwettige dochter Catharina van Batavia en werd dus na zijn dood van het oorspronkelijke land Depok afgescheiden. Tot slot kocht hij twee percelen grond  aan de oostzijde van de Ciliwung.

De landerijen Depok, Mampang en Karang Anjer lagen aan de westoever van de Ciliwung. Met de aankoop van de beide percelen aan de oostelijke oever, wilde Chastelein een ongehinderd gebruik van de rivier de Ciliwung garanderen en Depok tevens voorzien van een beschermende natuurlijke buffer……

(Halverwege de negentiende eeuw blijkt uit de bewaard gebleven doop- en trouwboeken dat de afstammelingen van de oorspronkelijke Depokse slaven te groeperen zijn in een aantal steeds terugkerende familienamen. Die twaalf familienamen zijn: Bacas, Isakh, Jacob, Jonathans, Joseph, Laurens, Leander, Loen, Samuel Soedira, Tholense en Zadokh. De laatste familienaam is inmiddels uitgestorven.)

Een foto van de site van YLCC met de zuilen van de namen van de 12 families zichtbaar. Foto copyright YLCC Depok Jl. Pemuda. De linkerkolom derde van onderen de naam LOEN.

Foto onder: het huis van Chastelein nadat het gerenoveerd werd in??? – Volgens Indonesische bronnen

Het kerkhof Jl. Kamboja YLCC te Depok

De DuBes (= Duta Besar = Ambassadeur)  voor Indonesia Z.E. de heer Grijns (en ook echtgenote) brachten een bezoek aan dit kerkhof in november 2021. Met welk doel doet er hier niet toe en het bezoek werd breeduit gemeten in de lokale kranten met daarbij enkele foto’s waar ik dan dankbaar gebruik van maak.

De foto’s van het bezoek van Z.E. Grijns aan het kerkhof d.d. nov 2021.

Terug naar boven