Berg van de, W.

Op 1 febr 1887 werd te Montfoort Utrecht geboren Willem van den Berg. Zijn ouders waren Willem van den Berg en Aletta de Bont. Willem groeide op, studeerde aan de zeevaartschool en werd kapitein bij de KPM (Koninklijke Pakketvaart Mij) van beroep. Hij huwde Cornelia Anna Maria (Marie) Tegelaars (1886-1958)  op 3 maart 1910 te Utrecht. Cornelia’s ouders waren Christiaan Tegelaars en Martha Oostveen. Huwelijksacte 106 dd 3 maart 1910 Utrechts Archief – Willem van den Berg en Cornelia Anna Maria Tegelaars. Beiden waren 23 jaar oud.

Op 11 november 1930 lag het SS SWARTENHONDT (vernoemd naar admiraal Jochem Hendrikszoon Swartenhondt) in de baai ter rede en door een noodlottig ongeval verloor kapitein Willem van de Berg het leven. De zelfde dag nog werd hij te Donggala begraven. Het grafopschrift is door vrienden en collega’s aangebracht.

Op het kerkhof van Donggala (Locatie: Kampung JILATANA, Kelurahan GUNUNG BALE, Kecamatan BANAWA, DONGGALA) liggen meerdere graven, doch enkel het graf van Willem van den Berg heeft nog een grafplaat. De andere graven tonen slechts de fundamenten of helemaal niets.

Hieronder een foto van het kerkhof met de poserende schrijver van een Indonesisch artikel (link werkt niet meer). Tevens een foto van het graf van kapitein Willem van den Berg, zoals het anno 2013 eruit zag.) Tja, het ijzeren hek is of gesloopt wegens erosie/abrasie of wat voor ” …sie” dan ook, of het is gewoon gesloopt omdat het lokaal hergebruikt werd.

Rechts naast het einde van het witte muurtje nog net de oceaan te zien. Wat dat blauwe gebouw voor moet stellen is mij onbekend. En de sateliet schotel rechts ontbreekt ook niet.

Ik vraag me af wat voor een huisje daar staat? Er staat een hek, dus dat impliceert dat er een uitgang is. Vrij uitzicht op de begraafplaats vanuit het huisje?

Een krantenartikel over kapitein Willem van den Berg en zijn overlijden. In een ander artikel noemt de KPM de heer van den Berg als één van haar meest bekwame gezagvoerders.

Onderstaande 2 foto’s heb ik verkregen van een kleinzoon van kapitein van den Berg, waarvoor dank. Het is copyright familie van den Berg.

1) Kapitein Willem van den Berg in scheepskapitein uniform KPM. Mij is onbekend wanneer deze foto gedateerd is. Bij mijn weten was hij in elk geval pas na 1925 gezagvoerder van de SWARTENHONDT, omdat het schip in dat jaar onder gezag voer van kapitein Daudey, Hoofd WTK Willeman en 1ste Stuur Freeke.

2) Aan de onderkant van het traliehekwerk staat vermeld: “Van zijn vrienden en collega’s.” Het staat op de grafplaat vermeld.

Er was wat met dat schip SWARTENHONDT, iets vreemds, misschien wel een vloek die op haar rustte?

Het schip werd in 1922 afgebouwd in opdracht van de KPM en opgeleverd in 1924

Enkele wetenswaardigheden wat betreft het vracht/passagiersschip SWARTENHONDT:

 • Kapitein Wllem van den Berg verloor zijn leven op dit schip in nov 1930.
 • Juli 1929 werd aan boord van het schip voor anker te Surabaya liggende, een rechercheur beschoten met zijn eigen pistool door een Makassaarse schepeling die gefouilleerd werd en braken er aansluitend relletjes uit in het havengebied van Surabaya. (Tanjung Perak) www.kb.nl
 • Maart 1925 was de “etat-major” van de Swartenhondt aanwezig bij de begrafenis te Menado van 3 oud KPM scheepsofficieren. www.kb.nl
 • Maart 1958 was de Swartenhondt één der drie schepen die uit de haven van Menado wegvluchtte en koers zette naar Papua Nieuw Guinea, onder begeleiding van de Marine. www.kb.nl
 • Willem Hubertus Charles Gosewisch verloor op 11 dec 1925 het leven aan boord van het schip voor anker in de haven van Gorontalo liggend, toen de heer Gosewisch ziek aan boord terug kwam van een dienstreis. www.kb.nl (Hij was geboren 28-7-1863 Banjarmasin en de zoon van Heinrich Friedrich Wilhelm en Johanna Chrsitina Boenoet.)
 • Een maand na het overlijden van de heer van den Berg vond in dec 1930 aan boord een diefstal plaats en de dader werd gevat. Het was een schepeling die een mede-schepeling bestal. www.kb.nl
 • In 1953 werd te Makassar het schip beroofd door bendes met behulp van infiltranten en kon het schip geen lading innemen. www.kb.nl
 • In 1949 vervoerde het schip het stoffelijk overschot van de heer G.S.S.J. (Sam) Ratulangi  huiswaarts naar Menado. www.kb.nl
 • In 1937 vond een moord plaats aan boord van het schip, gepleegd door een krankzinnige Timorees op een tremmer. www.kb.nl

Aanvullende details en foto’s heden 01 april 2016 verkregen van kleinzoon Willem van den Berg, die net als zijn opa en vader, het ruime sop koos voor zijn beroep en heden ten dage als hobby het zeilen beoefent. Men gelieve er rekening mee te houden, dat het copyright berust bij de familie van den Berg. Met dank aan de familie van den berg voor het verstrekken van deze details en foto’s.

Scheepskapitein Willem van den Berg’s loopbaan:

 1. 11-10-1905 Rotterdam Diploma 3de Stuurman
 2. 25-06-1908 Batavia Diploma 2de Stuurman
 3. 24-07-1911 Soerabaja Diploma 1ste Stuurman
 4. 13-05-1919 Batavia Aanstelling Gezagvoerder.
 5. (24-04-1915 Vrijgeloot Militieplicht wegens broederdienst.)
 6. Let ik op de afleverdatum van de Swartenhondt hierboven en het feit dat Willem van den Berg gezagvoerder in 1923 van het ms Siberg was, dan mag ik derhalve veronderstellen, dat de Swartenhondt de heer van den Berg als eerste gezagvoerder had.(Naar alle waarschijnlijkheid dan).

In 1923 was Willem van den Berg gezagvoerder van het ms SIBERG en had als passagier aan boord de Fransche aviateur Pierre Chanteloup (1890-1976) met zijn kist Caudron G III, tijdens een reis van Batavia naar Deli (Belawan Deli) Hij werd voor een vlucht uitgenodigd, doch liet de uitnodiging voorlopig aan zich voorbijgaan omdat hij thuis een vrouw en 2 kinderen had (zoon en dochter en beiden te Mr. Cornelis geboren). Hij heeft op een later tijdstop de vliegtour alsnog gedaan samen met de Hoofd WTK.

Willem van den Berg’s zoon, de vader van de huidige Willem van den Berg, heeft ook voor de zee gekozen en voor de oorlog bij de KPM gevaren. Later is hij na de oorlog havenloods Rotterdam geworden.

De huidige Willem van den Berg is wegens een minder zicht aan zijn ogen maar onderdeks gaan varen als WTK’er en bemant tegenwoordig dan als hobby het bovendek van zijn zeiljacht en heeft ’s winters als hobby de genealogie met als bizonderheid enkele takken Boers in de stamboom.

Met dank aan de familie van den Berg,

Moge kapitein Willem van den Berg zijn eeuwige rust en vrede hebben, rustend in de aarde en uitkijkend op de wateren die hij zo vaak bevoeren had.

Terug naar boven